33% van de rekruteerders keurt sollicitanten af wegens gênant gedrag op sociale media

Het is al zo vaak gezegd: verzorg je online imago als je gaat solliciteren. Let op voor statussen of foto’s die een slecht beeld van jou ophangen, want die hebben een reële impact op het rekruteringsproces. Een enquête van HR-dienstverleningsbedrijf Robert Half toont dat eens te meer aan.

Vandaag de dag checken alle rekruteerders vroeg of laat in het rekruteringsproces de online aanwezigheid van de kandidaten: ze bekijken hun profielen op LinkedIn, Twitter en Facebook of googelen eenvoudigweg hun namen. Het is snel en eenvoudig en biedt hen de mogelijkheid om een beter beeld van de kandidaat te krijgen.

Belgische rekruteerders die op die manier op gênante details stoten laten in 33% van de gevallen de kandidaat in kwestie onmiddellijk vallen, zelfs als zijn cv uitzonderlijk goed is. Dat blijkt uit een enquête van Robert Half bij meer dan 2.000 rekruteerders in negen Europese landen.

Eén Belgische rekruteerder op de drie vergeeft niet

De Belgische rekruteerders antwoordden als volgt op de vraag “Zou u een zeer goede kandidaat weigeren als u over hem negatieve of gênante informatie op sociaalnetwerksites zou vinden?”:

  • 37%: dat valt te bezien, we zullen de kandidaat zal hierover ondervragen tijdens een sollicitatiegesprek, waarna we de beslissing zullen nemen
  • 29%: nee
  • 24%: ja en we zullen de reden voor de afwijzing communiceren
  • 9%: ja, maar we zullen niet communiceren over de reden waarom

De meerderheid van de rekruteerders houdt dus geen rekening met dit soort ‘details’ bij het nemen van hun beslissing. Niettemin zal toch 33% van de Belgische rekruteerders een kandidaat hiervoor van een verdere selectie uitsluiten, met of zonder uitleg …

Italianen zijn nog strenger

In de negen landen waar de enquête gehouden werd geven de meeste rekruteerders er de voorkeur aan om een kandidaat op zijn minst de kans te geven om zich voor te stellen tijdens een gesprek alvorens ze hun beslissing nemen. Dat is het geval voor de rekruteerteers in Tsjechië (67%), Zwitserland (58%) en Oostenrijk (50%).

Er zijn ook rekruteerders die geen enkel belang hechten aan de gênante details die ze op sociale media vinden. Vooral in Luxemburg (41%), Frankrijk (30%) en ons land (29%) zijn ze het meest tolerant.

Als we ten slotte de negatieve antwoorden met en zonder uitleg combineren, merken we dat de rekruteerders in Italië het strengst zijn. Daar weigert 41% een kandidaat als ze negatieve of gênante informatie terugvinden op sociale netwerken. Daarna volgen Nederland en Luxemburg, beiden met 36% afwijzingen.