12.000 jobs op komst in biotech

De biotechnologie stelt in Vlaanderen momenteel zo’n 15.000 mensen tewerk. Henk Joos, managing director van FlandersBio, een organisatie die bedrijven samenbrengt en zo nieuwe businessconcepten en productoplossingen wil stimuleren, schat dat er de komende tien jaar 7.000 tot 12.000 medewerkers bijkomen. 

 

Wereldtop

“Bestaande bedrijven zullen uitbreiden,” zegt Joos, “nieuwe spelers zullen zich hier vestigen. Ook buitenlandse bedrijven tonen interesse in Vlaanderen. Dankzij de oprichting van het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) midden jaren negentig zijn we in een aantal domeinen namelijk kunnen doorgroeien tot de wereldtop. Ik denk bijvoorbeeld aan Christine Van Broekhoven of Bart De Strooper die neurodegeneratieve ziektes zoals Alzheimer onderzoeken. Dat we intussen een zestal bedrijven tellen die op dit domein excelleren, hebben we onder andere aan hen te danken.”

“Het werk van moleculair biologen Marc Van Montagu en Jozef Schell uit de jaren tachtig heeft dan weer geleid tot de oprichting van Plant Genetic Systems en nadien CropDesign en DevGen. Plant Genetic Systems heeft er op zijn beurt voor gezorgd dat BayerCropScience nu wereldleider is in de handel van koolzaad. Bovendien, naarmate er meer succesvolle biotechbedrijven komen, heb je meer ervaring in huis om nieuwkomers de weg te wijzen. Succes leidt tot succes. De aanwezigheid van toonaangevende bedrijven als Janssen Pharmaceutica of BayerCropScience maakt dat we nu staan waar we staan. Ook de toekomst oogt veelbelovend. Zo klimmen we stilaan naar de top in onderzoek naar kanker en andere infectieziekten

 

Combinatieprofielen

“Vandaag zijn vooral business developers, quality controllers en IP-specialisten erg gegeerd. In de toekomst zal de complexiteit van biotechnologie alleen maar toenemen. Meer en meer producten of oplossingen zijn het resultaat van een intense samenwerking tussen diverse domeinen. Kennis uit de life sciences komt bijvoorbeeld samen met doorgedreven inzichten in IT of micro-elektronica. Ik ga ervan uit dat over vijf à tien jaar die combinatieprofielen de echte knelpuntberoepen zullen zijn.”

 

Gepersonaliseerde geneeskunde

“Nog een domein waarin we in Vlaanderen stilaan voorop lopen, is gepersonaliseerde geneeskunde, met dank aan bedrijven als Janssen Pharmaceutica of Roche die zowel medicijnen als diagnostische testen ontwikkelen, maar ook aan samenwerkingen tussen farmaceutische en biotechbedrijven (zoals Biocartis of Multiplicom).”

Onder impuls van de gepersonaliseerde geneeskunde zullen dokters en verpleegkundigen hun rol zien evolueren. Patiënten zullen in de toekomst veel beter op de hoogte zijn van wat er over een ziekte geweten is en welke geneesmiddelen er bestaan. Nu al informeren organisaties zoals het Antikankerfonds of Esperity kankerpatiënten op een heel eenvoudige manier over alle verschillende producten die in ontwikkeling zijn en over de klinische proeven waaraan ze eventueel kunnen deelnemen. De patiënt krijgt zo de zorg dus meer en meer in eigen handen.”

 

Bekijk hier alle openstaande vacature binnen biotech