10 zaken die je NOOIT op je cv mag zetten

Niet alles is even geschikt om op je cv te gooien. Wat moet je zeker vermijden? Tien puntjes die jou kunnen weghouden van je droomjob.

1. Details uit je privéleven

Eigenlijk zijn je naam en contactgegevens voldoende. Je leeftijd, origine, burgerlijke staat, gezinssituatie … kunnen eigenlijk alleen maar tot discriminatie leiden. Er is wel een uitzondering op de regel: wanneer je solliciteert bij een belangengroep (van welke aard ook) is het wél nodig om relevante informatie over bijvoorbeeld je religie of politieke voorkeur te vermelden.

2. Spelfouten, kromtaal en jargon

Ook al denk je van jezelf dat je foutloos spelt en correct Nederlands  schrijft, laat toch je cv grondig nalezen vooraleer je op ‘verzenden’ klikt. Zowat de helft van alle cv’s die rekruteerders ontvangen bevatten immers nog spelfouten. Moet je een cv in het Engels of het Frans inzenden, laat dit dan bij voorkeur nalezen door iemand van wie dat de moedertaal is. Zorg er ook voor dat er geen gekunstelde zinsconstructies in je cv staan en dat je geen woorden of uitdrukkingen gebruikt die enkel ingewijden kunnen begrijpen.

3. Je vakantiejob toen je 16 was

Schrap alle info van je cv die niets te maken heeft met de job waarvoor je nu solliciteert. Haal dus die studentenjobs maar weg uit de categorie ‘ervaring’. Uitzondering op de regel is wanneer je nog jong bent en nog niet veel ervaring hebt. Dan tonen dergelijke ‘kleine’ jobs aan dat je je engageert om te werken en flexibel bent omdat je doorgaans in verschillende sectoren erg verschillende jobs hebt uitgevoerd.

4. Vreemde hobby’s

Doe je aan hekserij, ben je voorzitter van je schietvereniging of ben je avondenlang bezig met het oefenen van je mimekunsten? Fantastisch. Maar tenzij deze zaken relevant zijn voor de job waarvoor je solliciteert, moet je ze niet op je cv vermelden. Sterker nog: een werkgever kan je zelfs afschrijven als hij of zij hobby's ziet staan die niet stroken met zijn of haar eigen voorkeuren of overtuigingen.

5. Negatieve taal

Stel je cv zo positief mogelijk op en let daarbij op elk woord. Zeg bijvoorbeeld niet dat iets een grote fout was, maar spreek eerder over een ‘waardevolle les’. Is het niet per se nodig om de ervaring in kwestie te vermelden, laat ze dan gewoon weg. Woorden als slecht, haat, fout, niets, probleem of agressief moet je te allen tijde vermijden. Let ook op met wat je allemaal post op Twitter, LinkedIn en andere openbare profielpagina’s. Ook daar zien rekruteerders niet graag kritiek en negatieve taal opduiken.

6. Leugens

De grens tussen ‘verhullen’ en ‘liegen’ is vaak nogal vaag. Een rekruteerder die een leugen op je cv ontdekt zal jou niet langer in aanmerking nemen voor die droomjob! De meest voorkomende leugen is het overdrijven van de periode van tewerkstelling om periodes van werkloosheid te verdoezelen. Er zijn betere methodes om een gat in je cv te verklaren …

7. Je (reden van) ontslag

Wees altijd eerlijk. Ondanks alles moet je cv je wel in een goed daglicht stellen! Toegeven dat je ontslagen werd is net dat tikje te veel eerlijkheid. Als de rekruteerder je, verder in het selectieproces, vraagt naar de reden waarom je bij een bepaalde werkgever vertrokken bent, moet je natuurlijk wel eerlijk antwoorden. Wees voorbereid op die vraag.

8. Je salarisverwachtingen

Salaris is een delicaat onderwerp voor kandidaten én werkgevers. Daarom is het beter om het onderwerp te vermijden tot de rekruteerder er zelf over begint. De kunst is dan om niet te hoog of niet te laag te mikken met je voorstel. Baseer je op ons salariskompas om een goede orde van grootte te bepalen. In ieder geval hoort deze informatie niet thuis op je cv.

9. Vertrouwelijke informatie

Als je in vorige posities omging met vertrouwelijke informatie is dat zeker een teken van verantwoordelijkheid. Geef nooit de effectieve delicate data mee op je cv! Het wekt de indruk dat je niet loyaal bent.

10. Het zinnetje ‘Referenties verkrijgbaar op verzoek’

In de eerste fase  van een sollicitatieproces (die waarbij je een cv instuurt) heeft de rekruteerder nog geen referenties nodig. Die komen pas later. En dan is het logisch dat de rekruteerder die aan jou kan vragen. ‘Referenties verkrijgbaar op verzoek’ of een gelijkaardig zinnetje is dan ook compleet overbodig. Schrap het en gebruik de witruimte die zo vrijkomt voor waardevollere informatie.