10 vragen die je als rekruteerder zeker moet stellen

‘Heb je ooit gefaald?’, is een van de vragen uit de lijst die de Canadese consultant Sam Geist opstelde. Voor al wie moeite heeft om te beslissen of de kandidaat al dan niet geschikt is, is het een handig hulpmiddeltje. Op basis van zeven criteria weet u meteen of de juiste kandidaat tegenover u zit.

De vragenlijst

1. Wat was je meest uitdagende baan? Waarom? Wat heb je hieruit geleerd? 

2. Wat was jouw minst uitdagende baan? Waarom? Wat heb je daaruit geleerd? 

3. Ben jij ooit grote obstakels tegengekomen bij het nastreven van je doelen? Wat 
heb je toen gedaan? Waarom? Wat heb je eruit geleerd? 

4. Wie bewonder je het meest? Wie helemaal niet? Waarom? 

5. Heb je ooit eens gefaald? Hoe kwam dit? Wat heb je hieruit geleerd? 

6. Heb je wel eens iets ergs meegemaakt? Wat heb je hieruit geleerd? 

7. Heb je ooit eens iemand proberen te helpen veranderen? Hoe deed je dat? 

8. Heb je ooit eens een fout begaan in de omgang met anderen? Wat heb je daaruit geleerd? 

9. Wat was je beste en slechtste leerervaring ooit?  Leg uit. 

10. Beschrijf de laatste grote verandering in je leven. Waarom vond die plaats? Hoe liep het af?

De criteria

1. Generalisatie

Zwakke kandidaten hebben het moeilijk om te antwoorden op de vraag ‘Wat heb je geleerd uit een bepaalde situatie?’ Dit komt omdat ze nogal snel zullen veralgemenen. Zij die hier specifieker op kunnen antwoorden, blijken vaak de sterkste kandidaat voor de functie.

2. Leermomenten

Zwakkere kandidaten zullen sneller overdrijven of geen antwoord kunnen geven op de vraag wat ze geleerd hebben tijdens hun carrière of stageperiode. De sterkere onder hen, zijn opener over hun positieve en negatieve punten. Zij winden er geen doekjes om en maken geen gebruik van overdrijvingen.

3. Langetermijnvisie

Sterke kandidaten zullen situaties beter nuanceren en ze met meer gevoel beschrijven. Zwakkere kandidaten doen dit niet. Zij antwoorden neutraal en geven een simplistisch beeld van collega’s en werksituaties.

4. Het waarom

Bij vragen over bepaalde situaties of reden van ontslag, zullen de minder geschikte kandidaten sneller antwoorden op de vraag 'wat' er gebeurd is, dan het 'waarom'. Sterkere kandidaten daarentegen zullen meer focussen op het 'waarom' en zullen uitgebreid kunnen uitleggen wat ze eruit geleerd hebben en hoe ze het zullen aanpakken in de toekomst.

5. Interessegebieden

Opvallend verschil tussen sterke en zwakke kandidaten: zij die vooral geïnteresseerd zijn in voordelen als promotiekansen en arbeidsvoorwaarden, zijn minder geschikt. De kandidaat die vooral vragen heeft omtrent de toekomst en de inhoud van de functie, zijn de sterkste kandidaten.

6. Analytisch vermogen

Sterke kandidaten zullen zichzelf niet beter voordoen dan ze zijn. Ze kunnen gemakkelijk hun eigen successen, zowel als hun mislukkingen toegeven. Zwakkere kandidaten hebben het hier moeilijker mee en zullen minder snel hun eigen rol toegeven bij een gemaakte fout.

7. Zelfbewustzijn

Zwakke kandidaten proberen zichzelf de hele tijd te promoten. Ze overdrijven over hun sterke kanten, verdoezelen hun zwaktes en kennen hun eigen beperkingen niet goed. Sterke kandidaten zijn net het tegenovergestelde. Zij hebben een duidelijk beeld van hun sterktes en zwaktes en durven hier openlijk voor uit te komen.

Bron: managersonline.nl