"Straks komt een sollicitant met een handicap langs. Hoe vang ik hem op?"

Sta je op het punt een werknemer met een handicap te rekruteren? Geen idee hoe je een sollicitant in een rolstoel best opvangt? Dan geeft Manpower Unlimited je graag 20 tips voor een geslaagd gesprek.

Algemeen

 1. Concentreer je op de persoon en niet op zijn handicap.
 2. Ga niet uit van veronderstellingen over de behoeften van de persoon met een handicap.
 3. Vergeet niet dat sommige handicaps niet zichtbaar zijn.
 4. Spreek met de kandidaat over zijn individuele behoeften.
 5. Bepaal welke ondersteuning nodig is.
 6. Overleg met de andere werknemers om zeker te zijn dat ze openstaan voor eventuele aanpassingen van de werkomgeving. Vraag de kandidaat met een handicap de toestemming om daar met zijn toekomstige collega’s over te praten.

Voorbereiding van het gesprek

 1. Eis van kandidaten met een handicap dezelfde stiptheid als in het geval van een kandidaat zonder handicap.
 2. Vergeet niet dat de kandidaat na het interview misschien met de wagen wordt opgepikt. Geef daarom op voorhand aan hoe lang het gesprek ongeveer zal duren.
 3. Controleer of de voorgestelde plaats van het gesprek toegankelijk en geschikt is voor iemand met een handicap. Enkele belangrijke factoren:
  - de beschikbaarheid van parkeergelegenheid voor personen met een handicap,
  - een goede toegang tot het openbaar vervoer,
  - een helling of een ingang zonder trap,
  - toegankelijke toiletten,
  - indien nodig toegankelijke liften,
  - een duidelijke bewegwijzering rond en in het bedrijf,
  - is de indeling van het lokaal waar het gesprek plaatsvindt hinderlijk voor de mobiliteit van de kandidaat?

Als een aantal van deze zaken niet aangepast zijn of ingrepen niet mogelijk zijn, breng de kandidaat daar dan vooraf van op de hoogte en stel een andere locatie voor.

Opvang van de kandidaat

 1. Schud de kandidaat de hand, ook wanneer hij of zij beperkt is in het gebruik van de handen of een prothese heeft. De linkerhand schudden is aanvaardbaar. Als de kandidaat niet in staat is om je de hand te schudden, raak je bij wijze van welkom zijn of haar schouder of arm aan.
 2. Kijk de kandidaat direct aan en richt je rechtstreeks tot hem of haar en niet tot een eventuele begeleider, helper of tolk. Maak oogcontact met de kandidaat.
 3. Bied op een waardige, respectvolle manier hulp aan en wees bereid om instructies te aanvaarden. Enkele voorbeelden:
  - Laat een slechtziende persoon je arm (ter hoogte van de elleboog) vasthouden, zodat je hem of haar niet stuurt maar leidt.
  - Stel op een respectvolle manier voor om persoonlijke spullen vast te houden of te dragen.
  - Bied niet aan een wandelstok of krukken over te nemen.

Het gesprek

 1. Kijk de kandidaat recht aan en spreek hem rechtstreeks toe.
 2. Spreek over ‘mensen zonder handicap’ of ‘niet-gehandicapten’ en niet over 'normale' mensen.
 3. Stel geen vragen die je in vergelijkbare omstandigheden niet aan een persoon zonder handicap zou stellen. Vraag bijvoorbeeld niet hoe de handicap ontstaan is. Stel geen specifieke vragen over de handicap, behalve als dat de enige manier is om te weten welke aanpassingen nodig zijn.
 4. Informeer naar bijzondere uitrusting of haalbare aanpassingen die de kandidaat nodig zou hebben om het werk met succes uit te voeren.

Aandachtspunten voor bepaalde handicaps

 1. Mobiliteit:
  - Wanneer je langer dan enkele ogenblikken praat met iemand in een rolstoel of met krukken, ga dan op ooghoogte van de persoon zitten.
  - Houd krukken, wandelstokken of rolstoelen binnen het bereik van de kandidaat.
  - Sommige rolstoelgebruikers nemen tijdens het gesprek liever plaats in een kantoorstoel.
 2. Spraakgebreken:
  - Spreek niet in de plaats van de ander; begin niet luider te praten.
  - Verbeter niet maar moedig aan; probeer niet bezorgd te kijken.
  - Stel vragen die met een korte zin of een hoofdknik kunnen worden beantwoord.
 3. Visuele handicaps:
  - Stel jezelf en eventuele andere aanwezigen voor.
  - Als de kandidaat geen hand uitsteekt, begroet je hem of haar uitsluitend verbaal.
  - Als je een stoel aanbiedt, leg je de hand van de kandidaat op de rug of leuning van de stoel en geef je een verbale aanwijzing.
  - Maak vooraf duidelijk dat je van de ene plaats naar de andere zult gaan.
  - Geef de kandidaat aan wanneer het gesprek afgelopen is.
  - Geef bij groepsgesprekken een verbale aanwijzing door de naam te noemen van de persoon die je aanspreekt.
  - Aai een geleidehond niet en leid hem niet af.
 4. Auditieve handicaps:
  - Informeer voor het gesprek of de kandidaat kan liplezen. Zorg in dat geval dat je recht voor de kandidaat plaatsneemt en dat hem of haar aankijkt tijdens een rondleiding door de lokalen.
  - Zorg dat het stil is in de kamer waar het gesprek plaatsvindt. Beperk geluidshinder, zoals lawaai van het verkeer, in de mate van het mogelijke.
  - Wees bereid om een briefje te schrijven als je je niet mondeling verstaanbaar kunt maken.