"Mijn baas blijft me opzadelen met tijdelijke contracten. Mag dat zomaar?"

Ik heb onlangs voor de vierde keer op rij een tijdelijk contract gekregen van mijn werkgever. Maar mag dat wel? Ik dacht dat ik na drie contracten automatisch een vaste aanstelling kreeg.
Het antwoord van Astrid Mertens, SD Worx

Verboden

Het is in principe verboden om opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd af te sluiten.  Indien dit toch gebeurt, dan worden zij verondersteld een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd uit te maken.  Dit verbod moet strikt geïnterpreteerd worden en het is enkel de werknemer zelf die dit vermoeden kan inroepen.

Uitzondering

In afwijking van dit principe zijn er nochtans twee situaties waarin het wel toegelaten is om opeenvolgende contracten van bepaalde duur af te sluiten.

- Het is mogelijk om maximum 4 opeenvolgende overeenkomsten voor een bepaalde tijd te sluiten, waarvan de duur telkens niet minder dan 3 maanden mag bedragen en zonder dat de totale duur van deze overeenkomsten 2 jaar mag overschrijden.

- Daarnaast is het mogelijk om opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd te sluiten, waarvan de duur telkens niet minder dan 6 maanden mag bedragen en zonder dat de totale duur van deze overeenkomst 3 jaar mag overschrijden. In dit geval moet de werkgever wel de voorafgaande toestemming vragen aan de inspecteur-districtshoofd van de inspectie van de Sociale Wetten van de plaats waar de onderneming is gevestigd en dit met een ter post aangetekend schrijven of met een faxbericht. De werkgever moet in dit schrijven de reden vermelden die het sluiten van de opeenvolgende contracten rechtvaardigt.

Indien u zich in één van bovenstaande situaties bevindt, kan een vierde contract mogelijk zijn. Kan uw werkgever zich echter niet op één van bovenstaande uitzonderingen beroepen, dan resulteert deze illegale opeenvolging van contracten van bepaalde duur in een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur.