"Ik heb een handicap. Hoe pak ik mijn sollicitatiegesprek aan?"

Nee, het is geen kleinigheidje om met een handicap je weg te vinden op de arbeidsmarkt. Wat zeg je er bijvoorbeeld over tijdens een sollicitatiegesprek? Enkele tips.

1. Leg de nadruk op je vaardigheden

Je solliciteert voor een job omdat je bepaalde vaardigheden en competenties hebt. Het is belangrijk dat je die dan ook benadrukt tijdens je gesprek. Waarom ben jij geschikt voor de job? Welke specifieke ervaring of kennis heb jij? Beperk wat je vertelt over je handicap tot het effect dat deze mogelijk kan hebben op je werkprestaties.

2. Elke handicap is verschillend

Vele werkgevers kennen nauwelijks iets van handicaps. Het risico bestaat dat ze daardoor gaan veralgemenen. Het is dus belangrijk dat je werkgever weet welke jouw specifieke handicap is en wat de gevolgen ervan precies zijn.

3. Wees duidelijk

Leg je handicap uit in mensentaal. Gebruik dus geen lange, medische benamingen. Die zijn niet alleen onbegrijpelijk voor een leek, maar laten je handicap ook veel erger lijken dan hij is.

4. Gebruik positieve termen

Het klinkt eenvoudig, maar een positieve formulering zorgt ook voor een positieve interpretatie. 'Ik lijd aan' is een zinnetje dat je beter niet gebruikt. Vermeld naast je beperkingen ook de zaken waar je geen problemen mee hebt. Zeg bijvoorbeeld: "Ik ben slechthorend maar kan perfect een gesprek voeren met 2 personen."

5. Geef voorbeelden

Het is voor een werkgever niet evident om zich een voorstelling te maken van je beperkingen. Door voorbeelden te geven kan je dat makkelijk oplossen. Als je moeite hebt met trappen, zeg je bijvoorbeeld dat je geen probleem hebt om een trede op te stappen, maar dat je na drie treden wel moeite hebt.

6. Ga niet te ver in het opsommen van beperkingen

Probeer je te beperken tot wat relevant is voor de job. Daarom kom je best eerst zo goed mogelijk te weten wat de job inhoudt en welke infrastructuur er aanwezig is. Dat je er moeite mee hebt om iets op een bepaalde hoogte uit een kast te halen, heeft wellicht weinig belang. Voor de zaken die wel relevant zijn voor de job, kan je eventueel zelf oplossingen aanreiken.