“Een vrouw uit eigen rangen tot CEO benoemen is een belangrijk teken”

Marc Timmerman, managing partner bij Axiom Consulting Partners en vroeger actief bij onder meer EY en Hudson, zit al ruim twintig jaar in het HR-vak. Sinds 2007 heeft hij zich specifiek toegespitst op diversiteit en ‘female leadership’. De geknipte man dus om te bepalen welke werkgever het verdient om bekroond te worden met de allereerste Diversity Award.

Wat wil deze award precies belonen?

Marc Timmerman: “Hij geeft erkenning aan de inspanningen van een hele organisatie die diversiteit echt heeft weten te implementeren. Diversiteit moet je daarbij in zijn breedste vorm zien: niet enkel gender, maar ook culturele diversiteit en kansen bieden aan mensen met een handicap of werknemers van verschillende generaties. Het volstaat niet om te zeggen dat je alle individuen respecteert, om in aanmerking te komen voor de prijs moet een organisatie op het vlak van diversiteit ook effectief stappen ondernemen en successen boeken.”

Wat zijn de belangrijkste criteria om de prijs te winnen?

“Vooral het resultaat telt. Daarnaast heb ik ook gekeken hoe breed de organisaties het begrip diversiteit interpreteren. Nog een ander criterium is het gebruik van best practices. Er bestaan namelijk tal van studies die duidelijk aangeven welke systemen, initiatieven en processen je best gebruikt om een echt diversiteitsbeleid te realiseren. Ik heb dan ook geanalyseerd hoe dicht de verschillende organisaties bij die best practices zitten. Originele, eigen initiatieven konden ook een troef zijn. Ten slotte ben ik nog nagegaan in welke mate het diversiteitsbeleid van een organisatie ook als voorbeeld kan dienen voor andere werkgevers.”

De dossiers van Telenet, Volvo Gent en de Vlaamse Overheid waren allemaal grote kanshebbers, maar uiteindelijk is Belgacom als winnaar uit de bus gekomen. Waarom precies?

“Vooreerst omdat ik weet dat ze al heel lang met diversiteit bezig zijn en het begrip bovendien erg breed interpreteren. Ook de resultaten zijn er: zo heeft Belgacom 19 procent vrouwen in topmanagementfuncties, wat veel is in vergelijking met de meeste andere Belgische organisaties waar dat maar 10 à 11 procent is. Om dat te bereiken waren er diverse initiatieven op het gebied van specifieke leiderschapsontwikkeling, netwerking en mentoring. Bovendien merk je dat het thema van de diversiteit echt leeft in het bedrijf.”

Heeft het een rol gespeeld dat Belgacom met Dominique Leroy nu ook een vrouwelijke CEO heeft?

“Dat is zeker een belangrijk element, want het is een effectief resultaat. Ik wil niet melig klinken, maar ik vind het heel mooi dat ze een vrouw uit eigen rangen hebben laten doorgroeien tot CEO. Dat is een belangrijk teken waar andere organisaties in België een voorbeeld aan mogen nemen.”

Waarom is diversiteit vandaag de dag eigenlijk zo belangrijk?

“Zeker ook om economische redenen. Nu bedrijven na de crisis stilaan terug beginnen aan te werven, kunnen we de vergrijzing echt niet meer ontkennen. Het grote kantelpunt voor België was 2012 toen er meer mensen de arbeidsmarkt verlaten hebben dan dat er nieuwe werknemers zijn bijgekomen. Daardoor is de nood ontstaan om meer vrouwen en mensen met een andere culturele achtergrond aan te nemen. Een bedrijf dat daarvoor al klaarstaat heeft een duidelijk voordeel ten opzichte van zijn concurrenten. Een ander belangrijk argument is dat meer diversiteit in de leiding van een bedrijf ook zorgt voor betere beslissingen en zelfs voor meer winst. Dat is letterlijk aangetoond in het rapport ‘Women Matter’ van McKinsey. Ten slotte merk je ook dat jongeren de voorkeur geven aan werkgevers die diversiteit hoog in het vaandel houden. Alles samen toch meer dan genoeg redenen om er voldoende aandacht voor te hebben.”