Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

"Dit wordt een win-win-winsituatie"

Naam: Kathleen Verreth 

Leeftijd: 45 jaar

Functie: HRM-verantwoordelijke Rekrutering en Selectie

Organisatie: Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Elke week blogt een m/v talent aan de slag bij één van de Vlaamse overheden over zijn job. Deze week is het de beurt aan Kathleen Verreth, HRM-verantwoordelijke rekrutering en selectie bij departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Lees de rest van haar werkweek op de website van Jobpunt Vlaanderen.

Vanochtend samen met mijn dochter op de fiets tot in Tervuren gereden, gezellig wat bijbabbelen; op de kapucijnendreef bijna een eekhoorn omver gereden – die kende duidelijk de voorrangsregels niet; daarna met ‘nieuws en actueel’ in de oren tot aan het Ellipsgebouw. Een frisse douche en we kunnen er weer tegenaan.

Eerst de stand van zaken van een aantal rekruteringsdossiers checken met mijn collega Carmen zodat alle stappen in de procedure correct worden gezet. Voor een aantal vacatures die gisteren op Jobpunt zijn geplaatst, lopen al enkele telefoons en mailtjes binnen met vragen voor informatie. Nog vlug enkele mails beantwoorden en dan start de vergadering met het hele HRM-team (Jan, Robin, Carmen en ikzelf) over de bevorderingsprocedures. We bespreken enkele knelpunten en hoe we hiermee best omgaan. Onze collega-jurist Julie komt erbij en overloopt het draaiboek bevorderingen dat op de afdeling werd opgesteld zodat duidelijk is welke stappen moeten worden gezet en waar de modeldocumenten kunnen gevonden worden. Een nuttige en interessante vergadering!

Tijdens de middagpauze in het restaurant van het Ellipsgebouw samen met verschillende collega’s van de afdeling personeel, worden we ingewijd in het hindernissenparcours van toekomstige mama’s die betweterig winkelpersoneel moeten trotseren om toch maar geen ‘supersonische’ luieremmer die de luiers extra verpakt en ontgeurt, aangesmeerd te krijgen.

Ik krijg een (snelle en) positieve reactie vanuit het Agentschap Jongerenwelzijn dat er interesse is om een ervaringsstage te organiseren. Ik neem snel contact op met Ascento Consultant waarmee Werkwijzer samenwerkt in het kader van deze stages. De reactie is enthousiast. We spreken af dat ik de nodige contactgegevens doorspeel zodat een kennismakingsgesprek kan worden georganiseerd. Nu duimen dat dit ook effectief doorgaat! Dat wordt dan een win-win-situatie voor iedereen.

In de namiddag staat opnieuw een vergadering met de HRM-collega’s op het programma. We overlopen het proces ‘werving en selectie’ waarbij onze ervaren teamverantwoordelijke Jan vooral stilstaat bij de rol van de jury tijdens het selectiegesprek. Hij geeft mee hoe zo’n gesprek idealiter volgens de STAR-interviewmethode zou moeten verlopen (STAR staat voor Situatie, Taak, Actie en Resultaat) maar theorie en praktijk durven nogal eens uiteen te liggen. We maken ook een aantal afspraken om de werking van het hele proces voor de toekomst te optimaliseren o.m. door de verhoudingen en taakverdelingen tussen de HRM-verantwoordelijken van de verschillende entiteiten met wie we samenwerken scherper te krijgen en de bestaande draaiboeken te actualiseren. Tenslotte overlopen we de lopende dossiers en maken afspraken over een werkverdeling waar nodig.

En dan inpakken, omkleden en de fiets op richting Tervuren. Tot morgen!