'9toLife', de vernieuwde hrm-aanpak van KBC

In 2010 wierf KBC in België ongeveer 720 nieuwe mensen aan, voor 2011 verwachten ze minstens 570 nieuwe aanwervingen. Hiervoor pakken ze uit met een gloednieuwe hr-campagne die zich richt op zowel sollicitanten als huidige werknemers. Vacature.com sprak met Erik Luts, de algemeen directeur HR, facilitair - en financiële controle.

“Onze nieuwe campagne ‘9toLife’ moet contrasteren bij het ‘9-to-5’-karakter”, legt Erik Luts uit. “Het moet een project zijn dat levenslang weet te boeien en dat staat voor wederzijds engagement tussen KBC en zijn werknemers. We proberen mensen aan te trekken en te houden door hen te tonen dat we er voor hen zijn.”

De vier pijlers van ‘9toLife’

1. Blijven groeien

“Dit jaar voorzien we voor onze werknemers ongeveer 500.000 uren opleiding, in het netwerk zelfs 50.000 dagen over 3 jaar tijdens en buiten de werkuren. Dat is een hele investering, maar om je werknemers te blijven stimuleren kun je hier niet onderuit. Voor de nieuwe sollicitanten werd een ‘Young Professional Program’ uitgewerkt, een speciaal traject dat zich zal voltrekken gedurende de eerste vijf jaar na aanwerving. Ook hier leggen we de nadruk op goede ondersteuning, maar evenzeer verwachten we dat jong talent ‘uit zijn pijp komt’.”

2. Cafeteriaplan

“Bij KBC willen we onze werknemers vrij laten om zelf te bepalen hoe ze een stuk van hun loon invullen. Momenteel houdt dit in dat ze een deel van hun loon kunnen omruilen tegen een bedrijfswagen, maar later willen we dit uitbreiden naar extra verlofdagen of extra pensioen.”

3. Plaats- en tijdsonafhankelijk werken

“Mensen besteden het meeste van hun tijd op het werk. Nochtans hebben wij ook oog voor hun  privéleven. Aangezien we hoofdkantoren in Antwerpen, Brussel, Gent en Leuven hebben, laten we hen toe om regelmatig op een hoofdkantoor dichter bij huis te werken. Om dit mogelijk te maken, hebben we bij KBC het concept ‘werkplekdeling’ ingevoerd. Dit wil zeggen dat we evolueren van vaste bureaus naar losse werkplekken en dat je dus iedere dag op een andere plaats kan gaan zitten. Ook wat hun werkuren betreft, zijn onze medewerkers vrij om deze zelf in te vullen. Willen ze bijvoorbeeld eens vroeger door, dan kan dat later gecompenseerd worden.”

4. Engagement

“KBC probeert zo geëngageerd mogelijk zijn rol in de maatschappij te spelen. Daarom proberen wij o.a. via sponsoring maatschappelijke initiatieven te steunen. Een ander kenmerk van dat engagement is dat wij onze medewerkers steunen om een deel van hun privé- en werktijd te besteden aan een sociaal-cultureel doel. Momenteel is dit beperkt, maar ook dit willen we uitbreiden. We willen immers dat de mensen hun ogen openhouden naar de buitenwereld toe en stimuleren dus niet alleen engagement op de werkvloer, maar ook daarbuiten.”

De drie stappen van de selectieprocedure bij KBC

Bij rekrutering is tijd een belangrijke factor. Daarom proberen ze bij KBC binnen twee weken van een assessment tot een contract over te gaan. Erik Luts legt uit hoe die bewuste weken eruit zien:

1. “Als we een CV binnenkrijgen via onze site doen wij daar eerst een pre-screening op om te kijken of de persoon in aanmerking komt voor de job. We zijn hier vrij breed in en beperken ons niet tot bepaalde diploma’s. Het belangrijkste is dat je ons tijdens je sollicitatie kan overtuigen dat je bij KBC ingezet kan worden, dat je communicatief bent en dat je weerbaar genoeg bent om veertig jaar veranderingen te kunnen doorstaan.”

2. “De volgende stap is een eventuele uitnodiging tot screening ter plaatse. Verwacht je hierbij maar aan een zware en lange dag. Aan de hand van assessments zoals intelligentietesten, een interview over je motivatie en ambities, een groepsinteractieproef, een managementproef,… proberen wij je interessevelden en vaardigheden te leren kennen. Een behoorlijke investering, maar meer dan de moeite waard omdat je een goed zelf-inzicht ontwikkelt. Op het eind van de dag krijg je een advies mee. Zien we potentieel? Dan gaan we de week erna met jou verder. Denken we dat je nog een aantal dingen kunt bijschaven, dan geven we je de nodige feedback en rekenen we erop dat je toch met een correct gevoel buiten stapt.”

3. “De week nadien word je opnieuw uitgenodigd en stellen we je enkele concrete functies voor. Bovendien heb je voor ieder van de voorgestelde functies een gesprek met de leidinggevende. Indien er voor één van de functies een match is, leggen we je onmiddellijk een contract voor. De bedoeling is dat er zo snel mogelijk een conclusie wordt gemaakt, want tijd is een belangrijke factor bij rekrutering. De meeste kandidaten zetten dan ook de dag zelf nog hun handtekening onder het contract.”

Welke eigenschappen zijn belangrijk om bij KBC te werken?

- Grote inzet van de medewerkers; committent van de KBC-medewerker is groot

- Flexibiliteit

- Autonomie

- Engagement en een positieve ingesteldheid, zowel op het werk als daarbuiten