Groepsverzekering: ja of nee?

Aan ons wettelijk pensioen zullen we niet genoeg hebben om onze huidige levensstandaard aan te houden. Gelukkig is er de groepsverzekering. Je werkgever sluit die af en duidt jou aan als begunstigde. Een mooi aanvullend pensioen en een interessant extralegaal voordeel. Heeft de groepsverzekering alleen maar voordelen? Of zitten er ook addertjes onder het gras? En kun je een groepsverzekering eventueel weigeren?

 

Het antwoord op de laatste vraag is eenvoudig. Een groepsverzekering die door een collectieve arbeidsovereenkomst is ingevoerd, kun je niet weigeren. Je kunt ook niet zomaar beslissen om geen bijdragen in de groepsverzekering van je nieuwe werkgever te storten. En het is de werkgever die bepaalt hoeveel jij in het pensioenplan moet storten.

 

Onzekerheden

Hoewel je gebaat bent bij een aanvulling op je wettelijk pensioen, wordt dit voor het moment door een aantal onzekerheden geplaagd.

 

Op de werkgeversbijdragen moet een werkgever een opbrengst garanderen van 3,25 procent. Op de werknemersbijdragen moet hij een rendement van 3,75 procent waarborgen. Om uitzicht te hebben op die rendementen tot aan je pensioenleeftijd, mag de regering de gewaarborgde rentevoeten niet wijzigen.

 

Verzekeraars en werkgevers dringen er echter al lang op aan om het rendement te koppelen aan de evolutie van de rente op de financiële markten. Welke rente de werkgevers dan precies moeten waarborgen, zou periodiek worden herbekeken, bijvoorbeeld elk jaar. De vakbonden zijn principieel tegen dat voorstel. In september zouden de sociale partners met een voorstel voor de dag moeten komen.

 

Fiscaal voordeel

Op je aanvullend pensioen betaal je minder belastingen dan op je loon. Als je tot je 65ste werkt en het kapitaal pas dan opvraagt, wordt dat belast tegen 10 procent. Deze aanslagvoet geldt voor werkgeversbijdragen. Je eigen stortingen in de groepsverzekering leveren je een belastingvermindering op van 30 procent. Stortte je in 2014 1.200 euro in de groepsverzekering, dan levert je dat dit jaar een belastingvermindering op van 360 euro.

 

 

Bron: De Tijd