Werknemers krijgen steeds vaker opslag op basis van prestaties

39% van de Belgische HR-managers zijn het meest geneigd om een salarisverhoging te geven op basis van meetbare resultaten van prestaties. Slechts 17% stelt de anciënniteit van de werknemer voorop om opslag te geven. Het heeft onderzoek van rekruteerder Robert Half uitgewezen.

 

Eerst nog wat goed nieuws: 24% van de Belgische HR-managers verwacht dat de lonen van hun werknemers dit jaar zullen stijgen. In toenemende mate wordt die opslag gelinkt aan meetbare prestaties. Op die manier nemen de salariskosten evenredig toe met de stijging van de productiviteit, zo luidt het.

 

Transparant verloningsbeleid draagt bij tot jobtevredenheid

“De loonevolutie van een medewerker verliep vroeger doorgaans evenredig met de anciënniteit, maar dit is met de jaren geëvolueerd,” zegt Frédérique Bruggeman, Managing Director Robert Half Belux. “Vandaag vormen de geleverde individuele prestaties, de productiviteit en de competenties van een werknemer voor een groeiend aantal bedrijven de voornaamste criteria om een loonsverhoging toe te kennen. Bedrijven ontwikkelen een transparant verloningsbeleid, zodat beslissingen omtrent het al dan niet geven van een loonsverhoging duidelijk zijn voor de werknemer. Deze transparantie draagt bij tot de algemene jobtevredenheid.”

 

“Dit principe gaat ook op voor de bonussen,” vervolgt Bruggeman. “Zowel cashbonussen als bonussen in aandelen, warrants of opties zijn doorgaans gelinkt aan enerzijds objectieven die vastgelegd worden in het begin van het jaar en anderzijds aan de resultaten van het bedrijf in het algemeen. Op deze manier kan het bedrijf financiële incentives koppelen aan geleverde prestaties.”

 

Andere factoren waarom HR-managers geneigd zouden zijn een loonverhoging te bieden, zijn professioneel gedrag, bereidheid om te leren en extra verantwoordelijkheden opnemen.