Hoeveel betaal je voor een bedrijfswagen in 2014?

Het belastbaar voordeel van een bedrijfswagen hangt af van de cataloguswaarde enerzijds en van de CO2-uitstoot van de wagen anderzijds.

Er wordt gebruikgemaakt van deze formule: cataloguswaarde x 6/7 x CO2-percentage. Er is dan ook een groot verschil tussen milieuvriendelijke benzinewagens en dieselwagens.

Diesel

Voor dieselwagens bedraagt het 5,5% bij een CO2-uitstoot van 93 gram per kilometer. Per gram CO2 boven dat niveau komt er nog eens 0,1% bij. Als de CO2-uitstoot minder is dan 93 gram per kilometer, vermindert het percentage met 0,1%.

Voorbeeld: Een dieselwagen heeft een CO2-uitstoot van 157 gram per kilometer. Daardoor het de wagen een CO2-percentage van 157 – 93 = 64 x 0,1 procent = 6,4 procent. In totaal is het dan 11,9 % (5,5% + 6,4 %).

Benzine

Het CO2-percentage voor benzinewagens bedraagt 5,5% bij een uitstoot van 112 gram CO2 per kilometer. Wanneer de CO2-uitstoot afwijkt van de referentiewaarde, daalt of stijgt het ook voor deze wagens met 0,1 procent per gram.

Het CO2-percentage kan voor zowel diesel- als voor benzinewagens niet minder bedragen dan 4% en niet meer dan 18%.

Tweedehands wagen

Voor een tweedehands bedrijfswagen, wordt er afhankelijk van de ouderdom van de wagen, een correctie toegepast op de cataloguswaarde. Die correctie bedraagt 6% per jaar, maar de cataloguswaarde kan niet lager zijn dan 70% van de oorspronkelijke waarde.

Het belastbare voordeel kan nooit lager zijn dan 1.230 euro per jaar.

Bron: Trends, De Tijd