Aanvullend pensioen: de feiten op een rij

Je aanvullend pensioen is een aanvulling bovenop het wettelijk pensioen, d.i. bovenop het wettelijke rust- en/of overlevingspensioen. Deze aanvulling kan eenmalig onder de vorm van een kapitaal of periodiek onder de vorm van een rente worden uitgekeerd.

 

3 soorten pensioen

Wat wij pensioen noemen is in het beste geval een optelsom van drie verschillende pensioenpijlers.

 

Naast de eerste pijler, het wettelijke rust- of overlevingspensioen van de overheid (dat gemiddeld minder dan 1000€ per maand bedraagt), hebben snuggere langetermijndenkers recht op twee extralegale pensioenstelsels: de tweede pijler of het aanvullend pensioen en de derde pijler, beter gekend als het ´pensioensparen´. Voor deze laatste neem je zelf het initiatief via een bank of verzekeringsinstelling. Wij gaan dieper in op het aanvullend pensioen, dat sommige werkgevers als extraatje opbouwen voor hun personeel.

 

Niet voor iedereen

Sinds de wet aanvullende pensioenen (W.A.P) van 2003 is de opbouw van een aanvullend pensioen in sommige sectoren verplicht door een cao. Is dit niet het geval kan het bedrijf dit bij wijze van extralegaal voordeel steeds op eigen initiatief organiseren. Voor iedereen óf –onder voorwaarden- slechts voor een deel van het personeel. Op die manier maken bedrijfsleiders werken in hun organisatie aantrekkelijker. Ga de opties en voorwaarden omtrent de tweede pensioenpijler dus zeker na voor je een contract tekent bij een nieuwe werkgever.

 

Wie betaalt?

Een aanvullend pensioen wordt opgebouwd via periodieke stortingen aan een pensioenfonds of verzekeringsmaatschappij. Afhankelijk van de overeenkomst bestaan er drie methodes van financiering: die waarin de werkgever alle kosten op zich neemt, de gemengde financiering door werkgever én werknemer en de werknemersfinanciering waarbij de bijdrages afgehouden worden van je nettoloon. Als werknemer hoef je echter geen belastingen of rsz te betalen op je bijdragen, maar geniet je zelfs belastingvermindering. Bij het uiteindelijke opnemen van je aanvullend pensioen sta je wel een RIZIV-bijdrage van 3,55% af, een solidariteitsbijdrage tussen 0 en 2% bovenop een belasting van maximaal 21.40%.

 

De spaarpot openbreken

Vanaf je 60ste kan je het bijeen gespaarde bedrag van je aanvullend pensioen in één keer laten uitbetalen, of periodiek onder de vorm van een rente. De regering plant deze minimumleeftijd echter op te trekken naar 63 jaar. Ook wil ze je aanvullende pensioen niet meer uitkeren voor je daadwerkelijk met pensioen gaat. Voorlopig geldt alvast dat hoe langer je wacht om je extra pensioen op te nemen, hoe minder belasting je erop betaalt. Breek je het potje open op je 60ste, rekent de overheid je 21,40% aan. Je kan je aanvullend pensioen echter nog vijf jaar langer laten blijven opbrengen. De verschuldigde belasting daalt dan gestaag tot 10,70% bij opname op je 65ste. Je moet de voorbije drie jaren dan wel onafgebroken gewerkt hebben.

 

Lees ook:

Stoppen met werken vóór je pensioen? Dit moet je weten

Wat als ik mijn aanvullend pensioen wil opnemen voor de wettelijke pensioenleeftijd?

Groepsverzekering brengt minder op. Wat doe je eraan?