5 alternatieven voor de bedrijfswagen

Te veel auto’s, te veel files en een van de grote boosdoeners is: de bedrijfswagen. Nog steeds zeer populair in ons land (het fiscaal vriendelijke heeft er iets mee te maken), maar er zijn wel degelijk alternatieven die ook goed zijn voor je portemonnee.

 

 

1. Het mobiliteitsbudget

Je krijgt als werknemer een budget dat je kunt spenderen aan de vervoersoplossingen van jouw keuze: een fiets, openbaar vervoer, een Cambio- of bedrijfswagen.  Heb je een bedrijfswagen en een duur parkeerabonnement, dan kun je dat vervangen door een treinabonnement, een abonnement op autodelen en een leasefiets. Kies je voor een klassieke bedrijfswagen binnen je mobiliteitsbudget, dan telt de wagen als belastbaar voordeel alle aard. Maar hoe kleiner of milieuvriendelijker de wagen, hoe kleiner het voordeel alle aard. De federale minister van Werk, Kris Peeters (CD&V), wil het mobiliteitsbudget nog dit jaar laten goedkeuren.

 

2. De fiets

Kom je met de fiets naar het werk, dan kun je kiezen voor een fietsvergoeding. Je krijgt dan een extraatje bovenop je nettoloon, dus vrij van RSZ en belastingen. Dat kan oplopen tot maximum 0,22 euro per kilometer. Neem je een bedrijfsfiets, dan kun je de kosten inclusief onderhoud en herstelling voor 120% fiscaal aftrekken.

 

3. Het sociaal abonnement

Als je met de trein naar het werk komt, is je werkgever is verplicht om gemiddeld 75% tussen te komen in de prijs. Het grote voordeel is dat hierop geen RSZ-bijdragen en belastingen betaald moeten worden. Tenminste als je je werkelijke beroepskosten niet aftrekt in je personenbelasting. Via de derdebetalersregeling kun je een gratis treinabonnement krijgen. De werkgever betaalt dan minstens 80% van de prijs van het abonnement, de overheid past maximaal 20% bij.

 

4. Railease

Met een Railease-abonnement combineer je een bedrijfswagen met de trein of ander openbaar vervoer. Je werkgever gaat een Railease-overeenkomst aan met de NMBS. Jij kunt kiezen voor twintig, veertig of zestig reisdagen. Je abonnement is 100% fiscaal aftrekbaar, de bedrijfswagen legt minder kilometers af en is dus goedkoper.

 

5. De bedrijfswagen 2.0

In de toekomst zullen wagens nog meer belast worden in functie van de CO2-uitstoot en vervuiling. Een groene wagen, met een lagere CO2-uitstoot, leidt tot een verlaging van het voordeel alle aard voor de werknemer en dalende kosten voor de werkgever (lagere CO2-solidariteitsbijdragen, hogere fiscale aftrekbaarheid…). Een elektrische wagen is nog interessanter: geen CO2-uitstoot en een forfaitaire CO2- werkgeversbijdrage van 25,55 euro per maand. Bovendien is een elektrische wagen 120% fiscaal aftrekbaar. De nodige elektriciteit om de wagen op te laden, is 75% fiscaal aftrekbaar (net zoals gewone brandstof). Nadeel is dat de cataloguswaarde van elektrische wagens vaak nog relatief hoog is, waardoor er voor de werknemer een hoger voordeel van alle aard aan kan vasthangen.

 

 
Bron: www.sdworx.com