Hoeveel houdt een alleenstaande over van zijn eindejaarspremie?

Pascale Vermeulen is tewerkgesteld als bediende, zij is alleenstaande en heeft niemand fiscaal ten laste. Zij krijgt haar eindejaarspremie uitbetaald, een brutobedrag van 2.232 euro. Wat zal zij uiteindelijk op haar bankrekening gestort krijgen?

Als werknemersbijdrage RSZ wordt er 13,07% ingehouden 291,72 euro. Er blijft dus een belastbaar bedrag van 1.940,28 euro over.

Voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing, doorlopen we de verschillende stappen.

Stap 1

Pascale Vermeulen heeft gedurende het hele jaar geen loonsverhoging gekregen. Wanneer de eindejaarspremie wordt uitbetaald, zijn er reeds 11 maanden voorbij: 11 x 1.940,28 euro = 21.343,08 euro.
Het jaarbelastbaar wordt 21.343,08 euro: 11 x 12 = 23.283,36 euro

Stap 2

Er is geen sprake van vrijstelling van exceptionele voorheffing

Stap 3

De vrijstelling voor de eventuele kinderlast is ook bij haar niet van toepassing.

Stap 4

Het jaarbelastbaar van 23.283,36 euro komt overeen met een inhoudingpercentage van 46,44 %: 1.940,28 euro x 46,44 % = 901,07 euro. Om het netto te berekenen, wordt de bedrijfsvoorheffing van het belastbaar bedrag afgetrokken: 1.940,28 euro - 901,07 euro = 1.039,21 euro

Tot slot

Als bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid op het brutobedrag van de eindejaarspremie wordt er 19,06 euro ingehouden.

Pascale Vermeulen kan dus 1.020,15 euro spenderen aan haar eindejaarsfestiviteiten.