Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Zoveel opslag krijg jij in 2012

In januari 2010 was de indexering negatief, in 2011 positief. Maar wie beslist daarover en wanneer is ze van toepassing? In elk geval hebben heel wat werknemers er vanaf januari recht op.

Sectorakkoorden

Deze akkoorden bepalen wanneer en hoe een loonindexering plaatsvindt. Voor de privésector bestaat er geen wet die de lonen aan de index koppelt. De sectoren kunnen voor elk paritair comité zelf een cao (collectieve arbeidsovereenkomst) afsluiten met de modaliteiten van het indexeringsmechanisme. Elke werkgever moet dit specifieke indexeringsmechanisme naleven.

De wet

Voor de overheidssector bestaat er een wet die het verband tussen het loon van ambtenaren en de index definieert. Overheidsinstellingen volgen dus het indexeringsmechanisme zoals door die wet bepaald is. Ook daar is de loonindexering verplicht.

Twee mogelijke indexeringsscenario’s

1. In bepaalde sectoren vindt een indexering plaats op een vaste datum (bijvoorbeeld elk jaar op 1 januari).
2. In andere sectoren is er enkel een indexering als de index met 2% is gestegen ten opzichte van de vorige indexering. Dit is het geval voor ambtenaren.

Merk op dat alle sectoren rekening houden met de evolutie van de gezondheidsindex. Hieronder vind je een overzicht voor de verschillende paritaire comités op basis van de huidige prognoses. Deze cijfers kunnen nog – in geringe mate – wijzigen.

Jaarlijkse indexering op vaste datum

Op 1 januari 2012 bedraagt de indexering van de salarissen in het pc 218 (zo’n half miljoen werknemers vallen onder het aanvullend nationaal paritair comité voor bedienden) 3,17%. In het pc 220 (voedingsindustrie) gaat het ook om 3,17%, in het pc 302 (horeca) 3,168%. In het pc 306 (verzekeringswezen) zal er geïndexeerd worden met 3,17950%.

Jaarlijkse indexering zonder vaste datum

Bij het pc 308 (spaar- en hypotheekbanken), 309 (beursgenoteerde bedrijven) en 310 (banken) is er om de twee maanden een indexering. Op 1 januari bedraagt de indexering ongeveer 0,39%.

Bij het pc 313 (apotheken) zal er een vaste verhoging van 2% plaatsvinden in juni 2012, voor het pc 227 (audiovisuele sector) wordt die verwacht in mei. Voor het pc 202 (kleinhandels in voedingswaren)  worden er maar liefst 3 indexstijgingen van 1% verwacht in 2012, met name in januari, juni en november.

Voor pc 202.01 (middelgrote levensmiddelenbedrijven) wordt een vaste indexstijging van 2% verwacht in augustus 2012. Ook voor het pc 312 (warenhuizen) en voor het pc 201 (zelfstandige kleinhandels) gaat het om een vaste 2%, in respectievelijk juli en augustus. Bekijk gerust het overzicht hieronder.

Overzicht indexering

pc Vast - Variabel % Wanneer?

218

Vast

3,17%

1 januari 2012

220

Vast

3,17%

1 januari 2012

302

Vast

3,168%

1 januari 2012

306

Vast

3,17950%

1 januari 2012

308

Variabel

0,39%

tweemaandelijks *

309

Variabel

0,39%

tweemaandelijks *

310

Variabel

0,39%

tweemaandelijks *

313

Variabel

2%

juni 2012

227

Variabel

2%

mei 2012

202

Variabel

1%

januari/juni/november
202.01 Variabel 2% augustus 2012

312

Variabel

2%

juli 2012

201

Variabel

2%

augustus 2012

* Het gaat om de indexering voor 1 januari 2012.

Bron: ACV - SD - Juridisk