Worden feestdagen uitbetaald bij ziekte?

"Wegens een arbeidsongeval ben ik enkele weken thuis. Nu vallen blijkbaar enkele feestdagen in deze periode. Moet mijn werkgever deze uitbetalen?"

Regel

Wanneer een feestdag valt binnen de eerste 30 dagen van ziekte, ongeval of arbeidsongeval, is de werkgever loon verschuldigd voor die feestdag.

 

Voorbeeld

Een werknemer is ziek van 12 mei tot en met 16 juni. In deze periode vallen drie feestdagen: 1juni, 2 juni (vervanging van 1 januari), 12 juni:

  • - deze drie feestdagen behouden het karakter van feestdag en moeten niet worden gerecupereerd op een latere datum;
  • - de werkgever is loon verschuldigd voor de feestdag van 1 en 2 juni.

Er moet geen loon betaald worden voor de feestdag van 12 juni. Deze periode van 30 dagen waarbinnen de werkgever de feestdagen moet betalen, begint te lopen op het moment dat de schorsing een aanvang neemt.
Indien in de loop van de schorsing de reden ervan wijzigt, betekent dit niet dat een nieuwe periode van 30 dagen begint te lopen.

Voorbeeld

Een werkneemster is ziek van 1 juli tot en met 31 juli. Aansluitend op deze ziekteperiode neemt ze zwangerschapsrust. 

De werkgever is loon verschuldigd voor de feestdag van 21 juli. Hij moet geen loon betalen voor de feestdagen die binnen de periode van het moederschapsverlof vallen. De periode van 30 dagen eindigt immers op 30 juli.

 

Na onderbreking

Na een onderbreking in de schorsing - een werkhervatting - is de werkgever wel verplicht om de feestdag die binnen de eerste 30 dagen van de tweede schorsing valt te betalen.

 

Voorbeeld

Een werknemer is ziek van 3 juli tot en met 28 juli. Na een werkhervatting van een week blijft hij opnieuw afwezig wegens ziekte van 7 augustus tot en met 25 augustus. 

De werkgever is in dit geval loon verschuldigd voor de feestdag van 21 juli, alsook van de feestdagen die vallen in de periode van 30 dagen vanaf 2 augustus. Hij is dus ook verplicht om loon te betalen voor de feestdag van 15 augustus.