Worden auto-onkosten vergoed als je niet aan het werk bent?

"Ik heb een maandelijks nettoloon van 1370 EUR + 250 EUR auto-onkosten. Verleden maand had ik twee weken verlof en door een operatie 14 dagen ziekteverlof. Mijn werkgever stortte bijgevolg enkel de 1370 EUR. Is dit correct? Moet hij mij geen auto-onkosten betalen?"
  • De auto-onkosten moeten slechts terugbetaald worden indien de werknemer in de afgelopen maand deze kosten effectief gemaakt heeft.

Aangezien de werknemer verleden maand geen prestaties geleverd heeft, moet de werkgever dan ook deze kosten niet terugbetalen.

Kosten

Deze auto-onkosten zijn immers kosten eigen aan de werkgever want het gaat om de terugbetaling van kosten die de werknemer gemaakt heeft tijdens de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst.

M.a.w. de werkgever geeft een vergoeding voor de kilometers die de werknemer met zijn eigen wagen voor beroepsdoeleinden heeft afgelegd. In de afgelopen maand heeft de werknemer geen arbeidsprestaties geleverd en hij heeft dus ook zijn privéwagen niet moeten gebruiken in opdracht van zijn werkgever. Deze laatste moet dus geen auto-kosten terugbetalen.

Let op!

Het bedrag van de maandelijkse autovergoeding moet overeenstemmen met de werkelijk gedragen kosten door de werknemer en mag dus geen verrijking van de werknemer inhouden.

In de praktijk wordt er een vaste forfaitaire kilometervergoeding van 0,3026 EUR gehanteerd en dit bedrag wordt zowel door de RSZ als de fiscus aanvaard.