Word huurling bij je ex-werkgever en verdien veel meer

Net als in België kennen ook de Nederlandse ziekenhuizen een groot tekort aan verplegend personeel. De verplegers zelf zijn daar allerminst de dupe van, integedeel. Ze nemen ontslag en gaan vervolgens via detachering of op zelfstandige basis aan de slag, vaak bij hun oude werkgever, maar dan wel voor een loon dat een pak hoger ligt. Het extra voordeel voor de verplegers: minder bureaucratie en meer vrijheid.

Bonus voor wie zich aan 1 ziekenhuis verbindt

De schaarste aan gespecialiseerde verpleegkundigen is in Nederland zo groot dat de lonen voor flexibele medewerkers en zelfstandigen de hoogte in schieten. De uitstroom van verplegend personeel in vaste dienst is intussen zo groot dat het VU Medisch Academisch Ziekenhuis in Amsterdam een bonus uitlooft aan verpleegkundigen die zich aan één ziekenhuis verbinden. Zij kunnen rekenen op maximaal 5.000 euro extra per dienstjaar.

Ook bij ons denkbaar?

Is zo’n situatie ook bij ons denkbaar? “Het hangt er van af op welke basis de ex-werknemer terug aan de slag gaat”, zegt Chris Van Laere, jurist bij de FOD Arbeid en Werkgelegenheid. “Gaat het om detachering – via bedrijf A gaat een werknemer op tijdelijke basis aan de slag bij bedrijf B – of werkt hij op zelfstandige basis? In het eerste geval is er in België een zeer strikte wetgeving, die verbiedt dat personeel ter beschikking gesteld wordt aan een ander bedrijf dat werkgeversgezag uitoefent, behalve als het in het kader van een aannemingscontract gebeurt. Je kan als zelfstandige werken, maar ook daar is er strikte wetgeving, die belet dat je hetzelfde werk doet bij dezelfde werknemer.”

Schijnzelfstandigheid

Volgens Van Laere bestaat er een grote kans dat een rechter in dat geval besluit dat het om schijnzelfstandigheid gaat. “De kwalificatie die de werkgever en de werknemer aan een bepaalde werkrelatie geven, is op zich bindend, maar ze kan door derden aangevochten worden. Op aangeven van de rsz kan een rechter een zelfstandigencontract gaan bekijken en besluiten dat er geen wezenlijke verandering is tegenover een klassieke werkrelatie. Als de vroegere werkgever hetzelfde gezag uitoefent en de zelfstandige maar één opdrachtgever heeft, is er bij de rechter weinig discussie mogelijk”, aldus Van Laere. “Als het om een ex-werknemer gaat, is de situatie nog riskanter: dan gaan er bij de rsz een extra alarmbel af.

Geen trend

Ann Rogge van advocatenkantoor Buntinx-Berckmans is op de hoogte van de nieuwe trend in Nederland, maar heeft nog geen gelijkaardige gevallen gezien in ons land. “Ik zie het ook niet zo vlug gebeuren en ik vraag me ook af of die trend zich zal doorzetten in Nederland. Eens de Nederlandse rsz geval per geval onder de loep neemt, zal er toch serieus aan de boom geschud worden. Bovendien is een hoger loon op een bepaald moment wellicht wel verleidelijk, maar er zijn ook enkele nadelen, zoals het gebrek aan sociaal vangnet.”

Tekst: Dominique Soenens