Wettelijke lonen

Er bestaan verschillende soorten wettelijke lonen :

- sectoraal gewaarborgd minimumloon: In sommige sectoren is een gewaarborgd minimumloon gegarandeerd. Dit loon is gebonden aan de index.
- baremaloon of schaalloon: Het baremaloon is verbonden aan de aard van de werkzaamheden, aan de index en soms ook aan de anciënniteit (tijd die je bij een werkgever werkt).
De meeste paritaire comités hebben een functieclassificatie. Aan elke klasse is een bepaald loon verbonden zodat functies met een eerder complex karakter een hoger loon toebedeeld krijgen.

Om de 2 jaar vinden onderhandelingen plaats tussen de sociale partners, waar dan nieuwe loonschalen worden afgesproken.

Minimumlonen

Zelf de cao-tekst doorworstelen is een zwaar karwei wegens de logge juridische taal, met heel wat verwijzingen naar wetten en decreten. Bij de vakbond word je concreter verder geholpen.

Voor de werkgevers staan de beroepsfederatie en het sociaal secretariaat paraat als begeleidende en adviserende partners.

Deze minimumlonen zijn niet voor niets het absolute minimum. Hierboven zijn werkgever en werknemer helemaal vrij om het loon te bepalen. M.a.w. je loon wordt in regel niet collectief bepaald maar eerder door het verloop van de loononderhandeling met je baas.

 

i.s.m. SD Worx