Werknemersparticipatie / Wettelijke grenzen

De wetgever heeft een dubbel plafond ingevoerd voor wat het totaal bedrag van de toegekende deelnames in het kapitaal of in de winst betreft.

Het totaal bedrag van de toegekende deelnames in het kapitaal of in de winst mag bij afsluiting van het desbetreffende boekjaar:

  • 10% van de totale bruto loonmassa van de vennootschap niet overschrijden;
  • 20% van de te bestemmen winst van het boekjaar na belasting niet overschrijden.

De twee plafonds moeten cumulatief worden nageleefd.

Als het participatieplan wordt ingevoerd op het niveau van de groep, worden de totale bruto loonmassa en de te bestemmen winst berekend op een geconsolideerde basis.

Wat de participatie onder de vorm van aandelen of deelbewijzen betreft, bepaalt de wet dat zij niet beschikbaar mogen zijn gedurende de periode vastgesteld door de bijzondere cao (of toetredingsakte).

Deze periode van onbeschikbaarheid mag niet minder bedragen dan 2 jaar en niet meer dan 5 jaar. De wetgever heeft deze periode van onbeschikbaarheid ingevoerd om te vermijden dat de werknemers hetgeen ze ontvangen, onmiddellijk te gelde zouden maken.