Werknemersparticipatie / Objectieve verdeelsleutels

 

terug naar Werknemersparticipatie

Het plan dient open te staan voor alle werknemers, doch de wet laat toe de uitkering te verdelen op objectieve gronden, met name:

  • anciënniteit
  • graad
  • functie
  • weddeschaal
  • vergoedingsniveau
  • scholingsniveau

In geen enkel geval mag de differentiatie van de voordelen voor de betrokken werknemers een verhouding tussen 1 en 10 overschrijden.

Hoewel de vennootschap bepaalde categorieën niet kan uitsluiten van de toetreding tot het plan, laat de wetgever dus wel toe dat er een onderscheid kan worden gemaakt tussen de verschillende aangesloten werknemers voor de omvang van hun voordelen uit het participatieplan.

De vrijheid van de werkgever om te diversifiëren wordt anderzijds wel aan banden gelegd in de zin dat enkel de Koning dergelijke objectieve criteria kan vaststellen. De werkgever kan dus alleen maar diversifiëren in de mate dat dit is vastgelegd bij een sectorale cao of bij KB.