Werknemersparticipatie / Conclusie

 Hoewel de regeling in eerste instantie aantrekkelijk lijkt, maken weinig werkgevers er gebruik van. Voornamelijk omdat er een cao dient te worden afgesloten waarbij de handtekening van de vakbonden noodzakelijk is.

Voor grotere ondernemingen waarvoor al systemen van kapitaalparticipatie bestonden, is de nieuwe wetgeving een verbetering voor de werknemers indien voorheen bedrijfsvoorheffing en gewone sociale zekerheid werd ingehouden.