Werknemersparticipatie / Cijfervoorbeeld

terug naar Werknemersparticipatie

Stel: een vennootschap heeft 2.500 euro ter beschikking en wenst dit uit te keren aan haar werknemers in de vorm van hetzij salaris, hetzij deelname in de winst, hetzij deelname in het kapitaal.

  Salaris Winst-participatie Kapitaal-participatie
Voordeel vóór Venn.B.2.500 2.500,00 2.500,00 2.500,00
Venn.B (33,99%)   -849,75 -849,75
Werkgeversbijdrage (35%) -875    
Voordeel begunstigde 1.625 1.650,25 1.650,25
Soc. Zekerh/Solidariteitsbijdrage -212,38 -215,69  
Subtotaal 1.412,61 1.434,56 1.650,25
Personenbelasting (50%) -706,30    
Met IB gelijkgestelde belasting   -358,64 -247,54
Netto werknemer 706,30 1.075,92 1.402,71