Werknemers BBC moeten salaris bekendmaken op site

In België heerst nog steeds een groot loontaboe. De meeste werknemers lopen niet bepaald te koop met hun salaris; enkel van ambtenaren en werknemers wiens loon vastligt in barema’s kan iedereen met enig rekenwerk achterhalen hoeveel ze verdienen.

De BBC gaat prat op meer transparantie: wie bij de Britse openbare omroep werkt, moet – of hij dat nu leuk vindt of niet – zijn loon namelijk open en bloot op het internet zetten.

In de rubriek ‘salaries and expenses’ van de BBC-site vinden we een keurig alfabetisch gerangschikte lijst van een aantal medewerkers met onder meer een beschrijving van hun verantwoordelijkheden, een foto én hun loon.

Zo leren we bijvoorbeeld dat ene Lucy Adams voor haar job als HR manager jaarlijks 320.000 pond (387.400 euro) verdient. Haar collega Helen Boaden, directrice voor de radio, strijkt per jaar 340.000 pond op (411.612 euro).

Beide dames krijgen daarnaast ook nog een onkostenvergoeding en zelfs die vinden we in detail terug op de site. Adams heeft in het tweede kwartaal van 2012 bijvoorbeeld 200 pond uitgegeven aan een zakendiner voor acht personen en haar vliegkosten voor die periode bedroegen 586 pond. Boaden van haar kant brengt regelmatig kosten van taxiritten in en ook die vind je in detail – tot twee cijfers na de komma – terug op de site.

In 2010 barstte er nog een storm van kritiek los toen bleek dat zo’n vijftig BBC-managers meer verdienden dan de Britse Eerste Minister. Sindsdien is er heel wat veranderd bij de openbare omroep: er kwam een machtswissel aan de top, het aantal managers daalde drastisch en het renumeratiebeleid werd grondig hervormd.