Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Werknemerparticipatie/ Wie komt in aanmerking?

 

terug naar Werknemersparticipatie

De begunstigden van het systeem kunnen evenwel enkel werknemers zijn (geen zelfstandigen). Werknemersparticipatie kan dus niet toegepast worden op bv. de zelfstandige manager of de (zelfstandige) bestuurder.

Het systeem geldt voor alle binnenlandse en buitenlandse vennootschappen, instellingen of verenigingen, dus niet alleen voor grote en multinationale ondernemingen, maar ook voor kmo's.

Komen niet in aanmerking

De verenigingen zonder winstoogmerk en de openbare instellingen en administraties, alsook coördinatiecentra vallen evenwel niet onder het toepassingsgebied van deze wet.