Werkloze miljonairs krijgen uitkering

Op het hoogtepunt van de crisis hebben miljonairs in de Verenigde Staten in totaal zo’n 80 miljoen dollar aan werkloosheidsuitkeringen gekregen van de overheid.

Bijna 3.200 Amerikaanse huishoudens ontvingen een werkloosheidsuitkering terwijl ze die, met een inkomen van meer dan 1 miljoen dollar, helemaal niet nodig hadden. Vooral in New York, waar maar liefst 20% van de rijke werklozen wonen, kon de pret niet op. In 2010, het laatste jaar waarvoor er gegevens beschikbaar zijn, bedroeg de gemiddelde uitkering 12.600 dollar.

Hoewel het slechts om een heel beperkte groep gaat – 0,035% van alle ontvangers en iets meer dan 1% van alle Amerikaanse miljonairs – is het toch een teken aan de wand dat de federale overheid over te weinig middelen beschikt om te controleren of personen wel degelijk in aanmerking komen voor een uitkering. Er is al diverse keren geprobeerd om in wetten vast te leggen dat werklozen met een hoog inkomen geen uitkering kunnen ontvangen, maar totnogtoe raakten die niet getekend door president Obama.

Geen schuldgevoel

De bedragen die de miljonairs ontvangen zijn niet hoog. In New York bedraagt een uitkering 405 dollar per week, in Mississippi is dat 235 dollar, meestal voor een totale duur van 33 weken. “Voor wie een tijdje geleden nog 1 miljoen per jaar verdiende, is dat toch een serieuze terugval”, zegt Clark James, een 42-jarige werkloze die begrip kan opbrengen voor de miljonairs die de uitkering aanvaarden.

De miljonairs die geld van de overheid ontvangen, voelen zich daar over het algemeen niet schuldig over, stelt George Walper Jr, die werkt voor een consultingbedrijf uit Chicago dat de geldstromen onderzoekt. “Er zijn zoveel mensen die steun van de overheid krijgen dat de meeste miljonairs er geen problemen van maken om er ook hun voordeel mee te doen. Waarom zouden ze het geld ook weigeren?”  In 2007, voor het uitbreken van de crisis, gaf de Amerikaanse overheid 33 miljard dollar uit aan werkloosheidsuitkeringen. In 2012 was dat bijna het drievoudige: 94 miljard dollar. Op het hoogtepunt van de crisis, in 2010, ging het om nog een pak meer: 150 miljard dollar voor in totaal 9,2 miljoen werkloze Amerikanen.

Bron: bloomberg.com