Werken op 29 februari: een dag extra loon?

Voor het eerst in vier jaar is het weer zo ver: een 29ste februari op de kalender. Dat is goed nieuws voor mensen met een schrikkelverjaardag, maar is het ook gunstig voor werknemers? Krijgen zij een vetter loonstrookje voor deze dag extra prestaties?

In Nederland ontstond opschudding toen Aad van der Zalm, directeur van De Uitzendspecialist, beweerde dat Nederlanders op de schrikkeldag een dag gratis zullen werken. Dat levert volgens hem een winst van 100 miljoen euro op voor de werkgevers.

Meteen kwam reactie: de redenering van van der Zalm raakt kant noch wal, klinkt het, omdat de meeste vergoedingen nu eenmaal per maand en niet per dag berekend worden. Bovendien kan geargumenteerd worden dat je in februari sowieso rijkelijker betaald wordt dan in andere maanden met 30 of 31 dagen.

Per maand of per uur?

De meeste bedienden worden per maand betaald, voor hen maakt het dus niet uit hoeveel (werk)dagen een maand telt. Afhankelijk van de positie van de weekends telt elke maand tussen de 20 en 23 werkdagen. Zo telt februari 2012 21 werkdagen, september 2012 maar 20 en oktober 2012 23 werkdagen. HR-specialisten moeten dus geen nieuwe loonberekening uitvoeren om het loon van een 'schrikkelfebruari' te bepalen.

Jaarlijks zijn er 260 of 261 werkdagen. In 2011 waren het er 260, in 2012 zal het er eentje meer zijn, 261, net zoals dat in 2013 het geval zal zijn. Nochtans is 2013 geen schrikkeljaar.

Werknemers die per uur (of per dag) betaald worden, wat vaker het geval is bij arbeiders, krijgen natuurlijk wel een loon naar prestatie.

Extralegale voordelen

Een schrikkel(werk)dag heeft voor de meeste bedienden dan wel geen gevolgen voor het loon, toch zijn er enkele leuke extraatjes aan verbonden. Maaltijdcheques worden bijvoorbeeld uitgereikt per gewerkte dag, net zoals fietsvergoedingen. Wie op 29 februari netjes aan zijn of haar bureau zit, krijgt daar dus wel degelijk een vergoeding voor.