Welke talenkennis levert je meer loon op?

We horen vaak dat een uitgebreide talenkennis een echte troef is op de arbeidsmarkt. Maar welke talen doen het beter dan andere, als je een hoger loon wil?

Welk effect heeft je moedertaal op je brutosalaris?

Volgens onze Salarisenquête van 2012 verdienen werknemers met Nederlands als moedertaal gemiddeld 2,9% meer dan werknemers met Frans als moedertaal. Volgens hetzelfde onderzoek spreekt de Belg gemiddeld 2,3 talen bovenop zijn moedertaal.

De meest gesproken extra taal is het Engels (93,25% van de ondervraagden), gevolgd door het Frans (67,88%), het Duits (37,36%) en het Nederlands (14,31%).

En een andere moedertaal?

In België verdient een werknemer met de Franse of Nederlandse moedertaal gemiddeld 6% meer dan een collega die een andere moedertaal heeft. En wie bovendien ook geen Frans of Nederlands meester is verdient gemiddeld 9% minder dan de anderen. Het loon verhoogt als iemand zich vlot in het Nederlands (6,5% minder dan iemand met Nederlands of Frans als moedertaal) of in het Frans (4% minder) kan uitdrukken.

Wie Nederlands én Frans beheerst maar een andere moedertaal heeft verdient gemiddeld 1,5% minder dan wie één van deze landstalen wel als moedertaal heeft.

Heeft extra talenkennis een invloed op je brutoloon?

Nederlandstaligen die het Frans niet beheersen verdienen ongeveer hetzelfde als Franstaligen die het Nederlands niet beheren. Een Nederlandstalige die vlot Frans kan spreken en schrijven verdient dan weer gemiddeld 5% meer dan een eentalige collega. Een Franstalige die goed Nederlands kan spreken en schrijven verdient 2,1% meer dan de anderen.

De kennis van Chinees is de ultieme troef voor je loon én voor je carrière. Professor Luc Sels (KU Leuven): "Chinees, dat is echt een positief verhaal: wie die taal kent, in combinatie met het juiste diploma, zit doorgaans in een topfunctie."

Taal Meer/minder loon
Chinees 7,09%
Engels 6,65%
Frans 3,61%
Nederlands 1,65%
Spaans 1,06%
Duits 0,31%
Portugees 0,11%
Italiaans -1,62%
Arabisch -3,44%

Bron: Salarisenquête K.U.Leuven/Références/Vacature, november 2012