Welke soorten loon zijn er allemaal?

Vroeger kreeg je als tegenprestatie voor gepresteerde arbeid een loon of salaris. Maar de jongste jaren duiken steeds meer alternatieve verloningsvormen op: maaltijdcheques, ecocheques, bonussen, voordelen in natura, … Een overzichtje.

 

LOON

Basisloon. Het loon wordt, met respect voor de cao’s m.b.t. loonafspraken, vastgelegd in de individuele arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer. Het basisloon is een afgesproken som geld.

 

Commissieloon. Het loon van een handelsvertegenwoordiger kan bestaan uit vast loon, commissieloon of een combinatie van beide. Meestal is commissieloon gelinkt aan geleverde prestaties: bijvoorbeeld een percentage op de verkoop van goederen en/of diensten.

 

Maaltijdcheques. Maaltijdcheques zijn loon maar genieten een gunstige behandeling inzake RSZ en fiscaliteit als ze aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet het aantal maaltijdcheques gelijk zijn aan het aantal werkelijk gepresteerde werkdagen en is de geldigheidsduur beperkt tot 12 maanden. De tussenkomst van de werkgever bedraagt maximaal 5,91 euro (6,91 euro vanaf 2016), die van de werknemer minstens 1,09 euro.

 

Ecocheques. Ook ecocheques zijn loon, en ook zij genieten een gunstige behandeling inzake RSZ en fiscaliteit als een aantal voorwaarden vervuld zijn. Zo mag een werknemer met ecocheques enkel ecologische producten aankopen zoals spaarlampen, isolatiemateriaal, … Het totale bedrag aan ecocheques mag jaarlijks niet meer bedragen dan 250 euro en het bedrag per cheque is begrensd op 10 euro. Ecocheques blijven 24 maanden geldig.

 

RESULTAAT EN BELONING

Deelname in de winst. De werkgever kan zijn werknemers laten delen in de winst van het bedrijf. Hoe hoger de geboekte winst, hoe hoger het bedrag dat wordt uitgekeerd.

 

De niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen in het kader van CAO 90 of de loonbonus. Werkgevers kunnen hun werknemers belonen voor hun inzet door hen een (para)fiscaal gunstige bonus toe te kennen. Zo’n bonus mag niet meer bedragen van 3.130 euro/jaar/werknemer. Sinds 1 januari 2013 moet op de loonbonus wel een solidariteitsbijdrage van 13,07% ten laste van de werknemer betaald worden.

 

In Duitsland en Nederland zijn bonussen voor zogenaamde  ‘betweters’ al ingeburgerd. Het gaat om een bonus die iemand krijgt wanneer hij/zij een idee had dat kostenbesparend is voor zijn/haar werkgever.

 

Aandelen. Een bedrijf kan ervoor kiezen zijn werknemers te belonen met aandelen van het bedrijf. De werknemer wordt op die manier een stukje mede-eigenaar van het bedrijf en zal dus bij winst een dividend uitgekeerd krijgen.

 

Aandelenopties. Een aandelenoptie is een vorm van winstdeling waarbij aan de houder ervan een recht wordt toegekend om aandelen te kopen (of te verkopen) gedurende een vooraf bepaalde periode, tegen een vooraf vastgelegde prijs. De aandelenopties kunnen betrekking hebben op aandelen van om het even welke vennootschap, zowel aandelen van de eigen (groeps)vennootschap als aandelen van derden komen dus  in aanmerking.

 

VERZEKERINGEN

Hospitalisatieverzekering. Deze verzekering komt tussen bij medische kosten van de werknemer (en eventueel van de inwonende gezinsleden) die niet door het Riziv worden terugbetaald.

 

Aanvullend pensioen. Dit is een aanvulling bovenop het wettelijk rust- en/of overlevingspensioen. Voor de opbouw en financiering van het aanvullend pensioen worden periodieke stortingen verricht door de werkgever en/of de werknemer. Deze aanvulling wordt toegekend bij pensionering aan de werknemer en de ex-werknemer of, bij overlijden vóór de pensioenleeftijd, aan zijn rechthebbenden.

 

VOORDELEN IN NATURA

Hieronder verstaat men andere beloningen dan geld die werknemers ontvangen van hun werkgever. De meest voorkomende voordelen in natura zijn:

  • Firmawagen: een wagen die de werkgever gratis (of aan voordelig tarief) ter beschikking stelt en waarvan de werknemer ook voor privéverplaatsingen gebruik mag maken.
  • Woonst: je krijgt een woning ter beschikking gesteld die de werkgever bekostigt. Dit is bijvoorbeeld vaak het geval voor werknemers die in het buitenland werken.
  • Verwarming en elektriciteit: de kosteloze verstrekking van verwarming en elektriciteit door de werkgever vormt een loonvoordeel voor de werknemer.
  • Persoonlijk gebruik van een door de werkgever gratis ter beschikking gestelde dienst/voorwerp: internetaansluiting en/of abonnement pc, tablet of gsm/smartphone,…

 

GEZINSVRIENDELIJKE MAATREGELEN EN NEW AGE BENEFITS

Werkgevers kunnen aan de hand van hun loonbeleid ook een steentje bijdragen aan de work-lifebalance van hun werknemers. Zo kunnen ze gezinsvriendelijke maatregelen nemen (tussenkomst kinderopvang, tussenkomst in school- en studiekosten, …). Maar ook de zogenaamde ‘new age benefits’ zijn in opmars: was- en strijkdiensten, een boodschappendienst, fitnessabonnementen, …

 

Lees ook: Wat staat er allemaal op je loonfiche? 

 
 
Bron: SD Worx voor Vacature.com.