Welke financiële weerslag heeft je studiekeuze op je latere carrière?

Een diploma is nog steeds de beste manier om de poorten van de arbeidsmarkt voor je te doen openzwaaien. Maar jongeren staan op het moment dat ze hun studiekeuze bepalen vaak niet stil bij het salaris dat daar dan aan vasthangt.

 

De verschillen kunnen nochtans groot zijn, zo blijkt uit onze Salarisenquête 2014. Het bruto startloon van een pas afgestudeerde in de Farmaceutische wetenschappen bedraagt liefst € 1.138 meer dan dat van een pas afgestudeerde logopedist. Dat verschil heeft overigens niks te maken met de intrinsieke waarde van de genoemde studies, maar wel met de waarde die werkgevers eraan hechten. Met andere woorden: sommige diploma’s leveren een hoger loonbriefje op omdat er simpelweg meer vraag naar is bij bedrijven.

 

Het verschil in brutoloon, dat vaak al vrij aanzienlijk is bij de start van de loopbaan, neemt zelfs nog toe daarna. Het diploma blijft dus een niet te onderschatten element dat meespeelt in de verloning in de loop van je carrière. Uiteraard slagen sommigen erin om een financieel minder ‘waardevol’ diploma in de loop der jaren te compenseren door de ervaring en de competenties die ze hebben opgebouwd tijdens hun loopbaan, maar over het algemeen blijft de toegang tot bepaalde functies toch verbonden aan een diploma. Zeker als de functie een specifieke expertise vereist, bijvoorbeeld op technisch vlak.

 

We kunnen niet anders dan constateren dat tal van studenten geen benul hebben van de latere financiële consequenties van hun studiekeuze, en zich eerder laten leiden door hun voorkeur voor een bepaalde studiematerie, of voor de opportuniteiten die die studie biedt in de toekomst. Uiteraard zijn dit valabele redenen om een studierichting te bepalen. Maar misschien zou hun keuze toch nog in een ander licht komen te staan als ze meer kennis zouden hebben van het salaris waarop ze later aanspraak mogen maken op basis van hun diploma ?