Welke factoren bepalen je loon?

Hoeveel loon je maandelijks op je bankrekening gestort krijgt, hangt af van heel wat factoren. Niet alleen de functie die je bekleedt, maar ook de sector, je leeftijd en zelfs je geslacht spelen mee. Wil je dus meer verdienen, dan kan het misschien de moeite zijn om van sector te veranderen. We zetten even op een rijtje met welke factoren je rekening moet houden, wil je een aantrekkelijk loon behalen.

Inhoud:

 1. Functie en sector zijn factor nummer één
 2. Diploma geeft de doorslag
 3. De loonkloof
 4. Plaats waar je werkt
 5. Anciënniteit

Logischerwijs bepaalt de sector waarin je werkt en de functie die je bekleedt voor een groot stuk welk loon je krijgt. Des te meer verantwoordelijkheid in je job, des te hoger je loonfiche. Ook de sector waar je voor kiest, bepaalt hoeveel je uiteindelijk verdient. We zetten even op een rij waar je goed kan verdienen en waar minder.

 

1. Functie

Hoeveel je verdient, is in de eerste plaats afhankelijk van je job. Bedrijfsleiders of CEO’s verdienen het meest, met een gemiddeld maandloon van 5.391 euro. Hiermee krijgen ze bijna dubbel zoveel als het gemiddelde van de Belg (3.300 euro bruto). Kappers, schoonmakers, kassiers en winkelbediendes daarentegen halen niet zoveel binnen. Maar het zijn kelners en barmannen die de laagste lonen (2.129 euro bruto) hebben.

 

Andere financieel interessante jobs:

 • Specialisten in de humane wetenschappen, zoals accountmanagers, consultants, economisten en juristen
 • Fysische, wiskundige en technische wetenschappers, zoals informatici, architecten en ingenieurs
 • Specialisten in de medische en biowetenschappen
 • Managers en kaderleden

 

2. Sector

Niet alleen je functie, maar ook de sector waarin je werkt is bepalend voor je loon. De hoogste lonen worden uitbetaald in de petrochemische branche. Een gemiddeld bruto maandloon ligt er tussen de 4.100 en 5.000 euro.

 

Sectoren waar het financieel interessant werken is:

 • Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en warm water
 • Luchtvaart
 • Financiële instellingen zoals banken en verzekeraars

 

Sectoren die slecht scoren:

 • Horeca
 • Detailhandel, zoals supermarkten en  boetieks
 • Afvalsector

 

Misschien ben je wel uit op andere voordelen dan loon. In dat geval kies je misschien beter voor deze sectoren:

 • Vakantie: in de chemie en petrochemie heb je tot 34 dagen vakantie per jaar. Ook in de energie- en watervoorziening sector heb je best wel veel rust, tot 32 dagen per jaar. Het minste vakantie heb je in de horeca en de toeristische sector: 22 dagen per jaar. Is vakantie belangrijk voor jou, dan ga je het best in het onderwijs. Leerkrachten hebben 50 dagen vakantie per jaar.
 • Bedrijfswagen: in ons land is een bedrijfswagen een van de meest begeerde extralegale voordelen. In de informaticasector rijdt meer dan de helft van de werknemers met een bedrijfswagen. Ook in de hr en consultancywereld is een bedrijfswagen een gegeven. In de overheid, het onderwijs en in de culturele sector is een bedrijfswagen uitzonderlijk.

.

3. Onderneming

De algemene regel stelt dat hoe groter de onderneming is waarin je werkt, hoe hoger het loon. In bedrijven met minder dan 200 werknemers is het loon lager dan het nationale gemiddelde. Werk je in een bedrijf met meer dan 1.000 loontrekkenden, dan is het uitbetaalde loon een stuk hoger dan gemiddeld.

 

“Je diploma is zo belangrijk!”. Het is een uitspraak die dikwijls uit de mond van ouders komt. Maar ze hebben gelijk, toch op het vlak van loon. Want hoe hoger je diploma, hoe hoger je loon.  

 

1. Met een masterdiploma verdien je 56% meer dan het gemiddelde.

 • Ook hierbinnen zijn natuurlijk grote verschillen. Wie een diploma heeft in een van de STEM-richtingen (Science, Technology, Engineering and Mathematics) verdient als starter het meest.
 • Helemaal bovenaan de lijst staan artsen en farmaceuten.
 • Industrieel ingenieur is het enige niet-universitaire diploma in de top 10 van startlonen naar afstudeerrichting.
 • Helemaal onderaan de lijst staan kunstrichtingen, toerisme en recreatie, (binnenhuis)architectuur en media en reclame.

 

2. Bachelors verdienen 8 tot 13 % meer dan de gemiddelde Belg.

 

3. Een werknemer zonder diploma of met een diploma lager onderwijs of van het secundair onderwijs lagere graad, verdient ongeveer 80 % van het gemiddelde Belgische loon.

 

4. Loontrekkenden met een diploma van het secundair onderwijs hogere graad verdienen 10% minder dan het nationale gemiddelde.

 

De loonkloof tussen mannen en vrouwen blijft aanzienlijk in België. Gelukkig voor de dames,  daalt dat percentage jaarlijks. De grote boosdoener is deeltijds werk. Vrouwen werken immers vaker parttime dan mannen. Jaarlijks berekent het Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen en de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg de loonkloof. Hierbij de belangrijkste resultaten uit het rapport van 2015.

 

 

1. Per werkuur verdiende een vrouw in 2012 gemiddeld 9% minder dan een man. Positief is wel dat het cijfer jaarlijks daalt. Het is een daling met 2% ten opzichte van 2009 en 1% in vergelijking met 2011.

 

2. Op jaarbasis verdienen vrouwen 22% minder dan mannen. De factor die het verschil tussen uur- en jaarloon verklaart, is deeltijds werk. Een deeltijds werkende vrouw verdient per uur gemiddeld 6,5% minder dan een deeltijds werkende man. Hoewel het verschil afneemt, zijn vrouwen oververtegenwoordigd in het minder interessante deeltijds werk. 46,2% van de dames werkt deeltijds, tegenover slechts 10,1% van de heren. Bijna de helft van de vrouwen werkt dus minder dan de mannen, wat logischerwijs resulteert in een lager gemiddeld maandloon.

 

 • Waar ligt het probleem met deeltijds werk? Deeltijds werk is niet altijd een persoonlijke voorkeur. Voltijds werk vinden is in sommige sectoren moeilijk. 22% van de deeltijds werkende vrouwen geeft aan geen voltijds werk te vinden of geen mogelijkheid te hebben om fulltime te werken binnen de huidige job. Bovendien kiezen veel vrouwen voor een parttime job omdat ze het leeuwendeel van het huishouden op zich te nemen.
 • Kan deeltijds werk, voltijds werk worden? In veel gevallen niet. Deeltijds werk komt vaak voor in een aantal sectoren zoals distributie, schoonmaak, kleinhandel en voedselverwerking. Die jobs vallen niet onder ‘werkbaar werk’. Werken in een ploegensysteem, vaak veranderingen in uurrooster, korte opdrachten, overuren … Met ander woorden, werk dat moeilijk vol te houden is in een voltijdse betrekking.
 • Hoe zit het met verloning van deeltijds werk? Per uur ben je minder goed betaald voor deeltijds werk. De grens ligt op 28 uur. Presteer je meer, ben je beter betaald. Presteer je minder, dan ben je minder goed beloond. De reden? Fulltime medewerkers komen makkelijker in aanmerking voor goedbetaalde of leidinggevende functies.

 

3. Vrouwen krijgen minder extralegale voordelen dan mannen. Uit de cijfers blijkt dat vrouwen zelfs buiten het ‘normale’ loon ook in het nadeel zijn.  Zo’n 13% van de mannen kan rekenen op een aanvullend pensioen ten opzichte van slechts 9% van de vrouwen. Daarnaast liggen de bijdragen die een werkgever uitbetaalt, ook nog eens 39% lager bij vrouwen. Zelfs de vergoeding voor woon-werkverkeer ligt voor vrouwen zo’n 15% lager.

 

TIP

Dames, leer onderhandelen om te krijgen waar je recht op hebt. Eén van de verklaringen van de loonkloof is dat vrouwen minder goed zijn in onderhandelen over hun loon. Wil je nog enkele tips? Lees dan ons advies in het document: “onderhandelen over je loon, doe je zo.”

 

4. Functie, sector en soort bedrijf zijn ook boosdoeners.  

 

Sector

Het genderverschil blijkt ook afhankelijk te zijn van de sector of de functie waarin je werkt. Vrouwen die werken in de luchtvaartsector zijn het slechts af, daar verdienen ze tot 33% minder dan het andere geslacht.

 

Sectoren waar veel vrouwen aan de slag zijn, zijn vaak minder goed betaalde sectoren of beroepen:

 • Bejaarden- en gezinshulp (gemiddeld zeven vrouwen tegenover één man).
 • Kassiers
 • Onthaalpersoneel
 • Socio-culturele sector (meer dan helft is vrouw)

 

Functie

De functies die vrouwen opnemen, spelen ook een rol. Zo zijn er te weinig vrouwen die een leidinggevende job opnemen. Ze zijn bijvoorbeeld sterk ondervertegenwoordigd in kader- en topfuncties. Terwijl 65% van de mannen een hogere functie opnemen, doet slechts 35% van de werkende vrouwen dat. Mannen groeien ook makkelijker door.

 

Soort bedrijf

Tot slot verdienen vrouwen ook minder dan mannen omdat ze vaker in kleinere organisaties en in organisaties zonder vakbondsvertegenwoordiging werken. Kleinere bedrijven zijn ook niet verplicht om een vakbond te hebben. Als er vakbondsvertegenwoordiging in een bedrijf is, zijn er betere garanties op het correct naleven van loon- en arbeidsvoorwaarden. Bovendien liggen de lonen in kleinere bedrijven of kmo’s lager dan in grote organisaties.

 

4. Onderbreken van loopbaan.

Vrouwen onderbreken vaker dan mannen hun loopbaan via allerlei stelsels, waardoor ze een ‘loonstraf’ krijgen. Wie ooit loopbaanonderbreking nam om voor kinderen of familie te zorgen loopt een loonstraf op van meer dan 10% op het brutoloon. Ook werkloosheid blijkt nadien te resulteren in een lager bruto-uurloon.

 

5. Nog twee factoren die meespelen: leeftijd en opleidingsniveau.

 

 De loonkloof neemt toe met de leeftijd. Bij 55-plussers ligt de loonkloof op 21%, terwijl dat bij de 45- tot 54- jarigen nog “maar” op 14% ligt. Ook het opleidingsniveau speelt een belangrijke rol. De loonkloof blijft het grootst bij hoger opgeleiden. 

 

5. Valt er ook nog iets positief over te zeggen?

Het positieve nieuws is dat de loonkloof de voorbije vier decennia zo goed als gehalveerd is. Bovendien stijgt het aantal vrouwen in de beter betaalde jobs. De werkzaamheidsgraad bij mannen is ook licht afgenomen en vrouwen doen het beter.

 

Zelfs de plaats waar je werkt heeft invloed op je loon. Soms loont het bijvoorbeeld de moeite om te pendelen naar Brussel, de lonen liggen er immers 16% hoger dan het gemiddelde. Ook in Waals en Vlaams-Brabant liggen de lonen hoger. We geven je alvast een overzicht:

Provincie

Bedrag

Waals-Brabant

€ 3.504

Vlaams-Brabant

€ 3.494

Antwerpen

€ 3.355

Oost-Vlaanderen

€ 3.168

Luik

€ 3.098

Limburg

€ 3.069

Henegouwen

€ 3.021

Namen

€ 3.017

West- Vlaanderen

€ 2.961

Luxemburg

€ 2.864

 

Ook per arrondissement zijn grote verschillen op te tekenen. In het arrondissement Veurne bijvoorbeeld verdien je het minst, in Brussel het meest.

Arrondissement

Bedrag

Brussel hoofdstad

€ 3.813

Nijvel

€ 3.504

Leuven

€ 3.484

Antwerpen

€ 3.399

 

Maaseik

€ 2.881

Tongeren

€ 2.859

Bastenaken

€ 2.661

Veurne

€ 2.636

 

Je salaris stijgt naar gelang het aantal jaren ervaring dat je op te teller hebt staan. Met andere woorden, je bouwt anciënniteit op. Wie vijf jaar anciënniteit heeft, werkte vijf jaar onafgebroken bij dezelfde werkgever. Een langere dienst, staat gelijk aan een hoger loon. Een koppeling tussen loon en leeftijd, is wettelijk niet toegestaan door de Europese Unie. Loon koppelen aan leeftijd is immers discriminerend.

 

 

1. Anciënniteit in je contract laten opnemen.

Er zijn verschillende redenen waarom je bij contractonderhandelingen ernaar zou streven om je anciënniteit te laten opnemen. Ten eerste bepaalt anciënniteit je opzegtermijn bij ontslag. Wie na tien jaar ontslagen wordt, kan nog rekenen op een behoorlijk lange opzegtermijn en dus inkomenszekerheid. Wil je bij verandering van werkgever toch nog anciënniteit behouden, dan kan je een conventionele anciënniteit afspreken. Je komt dus met je werkgever overeen om een bepaalde anciënniteit in je contract op te nemen. Die bepaalt je opzegtermijn of-vergoeding. In bedrijven waar loon gekoppeld is aan anciënniteit, is het extra belangrijk dat je anciënniteit laat opnemen in je contract. Zo niet, begin je terug van nul.

 

2. Opslag koppelen aan prestaties in plaats van anciënniteit.

Steeds meer Belgische hr-managers willen liever een salarisverhoging geven op basis van meetbare resultaten. Bedrijven ontwikkelen een transparant loonbeleid, zodat beslissingen over het al dan niet geven van opslag duidelijk zijn voor de werknemer. Dat stimuleert werknemers om het beter te doen. Het resultaat voor de werkgever is dat  salariskosten evenredig toenemen met de productiviteit.

 

Daarnaast heeft de ontkoppeling van loon en anciënniteit nog meer voordelen. Oudere werklozen raken immers moeilijker aan een nieuwe job omdat hun loon vaak gelinkt is aan anciënniteit. Een 50-plusser die nieuw werk zoekt, wil meer verdienen dan wat werkgevers eigenlijk willen geven. Voor een werkgever is die loonkost dikwijls te hoog, waardoor ze liever een jonger persoon aanwerven.

 

Lees ook:

 

 

 

Registreer je op onze site en vind de gepaste job!