Foutmelding

  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.
  • There are no workflow states available. Please notify your site administrator.

Welke extralegale voordelen zijn het populairst?

Met gemiddeld 31 extralegale voordelen mag de Belgische werknemer niet klagen. Hoe nuttig worden die voordelen door jou ervaren? En strookt jouw buikgevoel met de naakte cijfers? Vacature ging op onderzoek uit.

Belgische bedrijven bieden hun werknemers zomaar eventjes 82 extralegale voordelen aan, zo bleek onlangs uit een bevraging van SD Worx bij ruim 330 bedrijven. Daarmee behoort het salarispakket van Belgische werknemers ongetwijfeld tot de meest gevarieerde ter wereld. Toch lijken nogal wat werknemers het eerder lastig te hebben om het belang en de  toegevoegde waarde van heel wat van die voordelen juist in te schatten. En bepaalde extralegale voordelen – denk maar aan de gratis koffie op kantoor of het Sinterklaasgeschenkje voor de kinderen – worden door de werknemers zelfs helemaal niet als een extralegaal voordeel beschouwd.

Welke extra voordelen krijg jij als werknemer in België?

Voordeel % van de 63.193 deelnemers aan Salarisenquête geniet van...
Verplaatsingsvergoeding 65%
Extra ziekteverzekering of hospitalisatieverzekering 57%
Maaltijdcheques 57%
Pensioenplan of groepsverzekering 42%
Ecocheques 35%
Geboorte -of huwelijkspremie 30%
Mobiele telefoon 23%
Laptop of pc voor thuisgebruik 17%
Tankkaart 17%
Bedrijfswagen 17%

Hoe nuttig vind jij die voordelen?

Voordeel % van de 63.193 deelnemers aan Salarisenquête vindt volgende voordelen heel nuttig...
Extra ziekteverzekering of hospitalisatieverzekering 67%
Pensioenplan of groepsverzekering 61%
Verplaatsingsvergoeding 55%
Maaltijdcheques 53%
Tankkaart 44%
Bedrijfswagen 41%
Internetabonnement thuis 33%
Ecocheques 33%
Geboorte -of huwelijkspremie 30%
Mobiele telefoon 28%

 

Bruno De Smet, directeur reward consultancy bij SD Worx: “De mate waarin een bepaald voordeel als nuttig wordt ervaren, is niet zelden sterk leeftijdsgebonden. Neem nu een hospitalisatieverzekering. Uit jullie salarisenquête blijkt dat die algemeen als het meest nuttige extralegale voordeel naar voor wordt geschoven. Ergens verrast me dat niet, maar eigenlijk speelt die perceptie in de eerste plaats bij jongere en al wat oudere werknemers. Voor de eerste categorie omdat die vaak met een zwangerschap in het achterhoofd zitten, voor de al wat ouderen omdat zij af en toe al eens met kleine kwaaltjes af te rekenen krijgen en dus ook gevoeliger zijn voor een dergelijke ‘gunst’ van werkgeverszijde. Puur financieel bekeken stelt een hospitalisatieverzekering dan weer niet zoveel voor: een bedrijfswagen is voor de werkgever minstens 15 maal duurder dan zo’n verzekering. En ook de werknemer vaart financieel stukken beter bij een wagen dan bij die verzekering.”

Groepsverzekering: goede investering

In de ranking van de als ‘meest nuttig’ gepercipieerde extralegale voordelen kaapt een pensioenplan of groepsverzekering de tweede plaats weg. “Dat is geheel terecht”, vindt Bruno De Smet. “De meeste werknemers staan zelfs iets te laat stil bij het belang hiervan. Op de keper beschouwd is een groepsverzekering een soort uitgesteld loon, ter waarde van 5 of 10 procent van het ‘normale’ loon. Dankzij het fiscale voordeel valt dit voor de werkgever een heel stuk voordeliger uit dan wanneer hij zomaar 5 of 10 procent opslag zou geven. Toch blijft het een dure grap, die qua prijskaartje zelfs in de buurt van de bedrijfswagen komt. In die zin is de hoge gepercipieerde waarde ervan zeer terecht, al vermoed ik wel dat het huidige pensioendebat hierin ook een rol speelt.”

De bedrijfswagen, voor werkgevers zonder meer het allerduurste extralegaal voordeel, scoort dan weer verrassend laag inzake gepercipieerde waarde. “Nogal wat werknemers beschouwen die wagen nog amper als een extra voordeel. Zij zien hem als een doodnormaal onderdeel van het loon. Bovendien stellen ook almaar meer mensen zich, tegen de achtergrond van onze mobiliteitsproblematiek, vragen bij die bedrijfswagen. Voor werkgevers moet dit misschien ook een signaal zijn. Zij beschouwen aanvullende voordelen vooral als een soort extra stimulans, een extraatje om de jobtevredenheid op te krikken. Uit deze bevraging kan ik dan enkel maar concluderen dat een bedrijfswagen weinig of niet motiveert, terwijl een aantal veel goedkopere voordelen dat net wel doen.”

Een wat vreemde eend in de top drie van de als meest nuttig ervaren voordelen is de verplaatsingsvergoeding. “Strikt genomen is dit zelfs niet eens een extralegaal voordeel. Het is een terugbetaling van kosten die gemaakt werden in opdracht van de werkgever, en kan dus bezwaarlijk als een extraatje worden beschouwd. Ook het internetabonnement thuis op kosten van de werkgever krijgt wat mij betreft net iets te veel eer”, aldus nog De Smet. “Puur financieel bekeken stelt dit ook niet zo veel voor, maar nogal wat mensen beschouwen het als een gift van de werkgever waar ze zowat dagelijks van kunnen genieten. Dat verklaart wellicht de relatief hoge score.”

Tekst: Dirk Blijweert, Filip Michiels

En jij? Welke extralegale voordelen vind jij nuttig?