Welke bedrijfswagens zijn het voordeligst?

"Een bedrijfswagen die door de werkgever ter beschikking wordt gesteld en waarmee de werknemer privéverplaatsingen maakt, vormt een voordeel van alle aard. Op dit voordeel moet de werknemer belastingen betalen. Welke bedrijfswagen is nu het voordeligst?"
Het antwoord van Veerle Michiels, SD Worx

Om op deze vraag te kunnen antwoorden, is het belangrijk te weten hoe bedrijfswagens belast worden.

Hoe worden bedrijfswagens sinds 2012 belast?

Een bedrijfswagen waarmee een werknemer privéverplaatsingen maakt, vormt een belastbaar voordeel van alle aard. De geldwaarde van dit voordeel wordt forfaitair bepaald door een CO2-coëfficiënt toe te passen op 6/7e van de cataloguswaarde van de wagen.

Omdat alle voertuigen na verloop van tijd in waarde verminderen, houdt men voor de bepaling van het voordeel alle aard rekening met de ouderdom van de wagen, door op de cataloguswaarde een correctiecoëfficiënt toe te passen (zgn. degressiviteitscoëfficiënt).

Samengevat wordt het belastbaar voordeel van alle aard op jaarbasis bekomen aan de hand van volgende formule:

[ ( cataloguswaarde x degressiviteitscoëfficiënt ) x 6/7 ] x CO2-coëfficiënt

Het voordeel op maandbasis bekomt men dan door het resultaat van deze formule te vermenigvuldigen met een breuk waarvan de teller het aantal kalenderdagen van de betrokken maand bevat en de noemer het totale aantal kalenderdagen van het betrokken jaar. Hierdoor varieert het voordeel van maand tot maand.

Een kort woordje uitleg nog bij de sleutelelementen uit de formule:

Cataloguswaarde
Dit is de catalogusprijs bij verkoop in nieuwe staat aan een particulier, met inbegrip van opties en werkelijk betaalde btw, maar zonder rekening te houden met kortingen, verminderingen, e.d.

Degressiviteitscoëfficiënt
Gedurende het eerste jaar van inschrijving nemen we de cataloguswaarde aan 100%. Voor elk volgend jaar van inschrijving verminderen we dit met 6%. Vanaf het 6e jaar van inschrijving wordt de ondergrens van 70% bereikt.

CO2-coëfficiënt
De basis-CO2-coëfficiënt bedraagt 5,5% voor een CO2-uitstoot van:

 • 93 gr/km voor dieselvoertuigen;
 • 112 gr/km voor voertuigen met benzine-, lpg- of gasmotor.

Deze referentie-uitstoot wordt jaarlijks herzien.

Ligt de CO2-uitstoot:

 • hoger dan deze referte-uitstoot, dan wordt de coëfficiënt verhoogd met 0,1% per CO2-gram boven de referentie-uitstoot (tot maximum 18%) ;
 • lager dan deze referentie-uitstoot, dan wordt de coëfficiënt verminderd met 0,1% per CO2-gram onder de referentie-uitstoot (tot een minimum van 4%).

Het globale voordeel mag ook niet minder bedragen dan 1.250 euro op jaarbasis (of +/- 104 euro per maand). Deze absolute ondergrens geldt voor inkomstenjaar 2014 en wordt jaarlijks geïndexeerd.

Welke bedrijfswagen levert je het meeste cashvoordeel op?

We zetten een aantal populaire (diesel)wagens op een rij. Tijdens het 4e jaar van inschrijving houden we rekening met de cataloguswaarde aan 82%.

 

TYPE WAGEN

 

 

VAA 1e jaar

 

VAA november

 

VAA 4e jaar

 

VAA november

 

AUDI A4

 • 117 gr CO2
 • 39.450 EUR

 

2.671

 

219,53

 

2.191

 

180,08

 

AUDI Q5 VS TDi

 • 169 gr CO2
 • 51.100 EUR

 

5.738

 

471,62

 

4.705

 

386,71

 

BMW3

 • 109 gr CO2
 • 35.270 EUR

 

2.146

 

176,38

 

1.760

 

144,66

 

OPEL ZAFIRA Ecoflex

 • 124 gr CO2
 • 30.400 EUR

 

2.241

 

184,19

 

1.838

 

151,07

 

VW GOLF Variant

 • 102 gr CO2
 • 27.980 EUR

 

1.535

 

126,16

 

1.259

 

103,48

 

VW Passat Variant

 • 137 gr CO2
 • 36.270 EUR

 

3.078

 

252,99

 

2.524

 

207,45

Het voordeel van alle aard (VAA) is het laagste wanneer een lage CO2-uitstoot gecombineerd wordt met een lage(re) cataloguswaarde. En hoe minder het VAA, hoe meer u maandelijks netto overhoudt.

Vergelijken we dit met een elektrische en hybride wagen:

 

TYPE WAGEN

 

 

VAA 1e jaar

 

VAA november

 

VAA 4e jaar

 

VAA november

 

BMW I3

 • 0 gr CO2
 • 35.500 EUR

 

1.250

 

102,74

 

1.250

 

102,74

Indien geen ondergrens

1.217

100,03

998

82,03

 

TOYOTA PRIUS

 • 49 gr CO2
 • 38.850 EUR

 

1.332

 

109,48

 

1.250

 

102,74 EUR

Indien geen ondergrens

1.332

109,48

1.092

89,75

De cataloguswaarde is vergelijkbaar met die van een aantal populaire bedrijfswagens. De CO2-uitstoot is nihil of uiterst laag. Toch halen werknemers die hiervoor kiezen, daar nauwelijks voordeel uit omdat de CO2-coëfficiënt in de formule minstens 4% moet bedragen.

Ook de algemene ondergrens van 1.250 euro kan een werknemer ervan weerhouden resoluut voor deze milieuvriendelijke wagens te gaan.

Uit het regeerakkoord-Michel I blijkt dat de regering de mogelijkheid onderzoekt om de algemene ondergrens op te heffen. Dat zou niet alleen het milieu maar ook uw portemonnee ten goede komen.