Wat zijn voordelen van alle aard?

Ik heb net een sollicitatiegesprek achter de rug, waarin er een aantal maal op werd gewezen dat ik in deze eventuele nieuwe job ook zou kunnen genieten van voordelen van alle aard. Wat kan ik hieronder precies verstaan ?
Het antwoord van SD Worx

Een 'voordeel van alle aard' is een door een werknemer verkregen voordeel uit hoofde van of ter gelegenheid van zijn beroepsactiviteit. Deze voordelen maken deel uit van het belastbaar inkomen.

De belastingdiensten gebruiken de term 'voordelen van alle aard'; de RSZ-diensten spreken van 'voordelen in natura'; beiden bedoelen ze hetzelfde.

Voorbeelden

Een aantal voorbeelden zal ongetwijfeld duidelijkheid scheppen:

 • het gratis verstrekken van maaltijden;
 • het genot van huisvesting, verwarming en verlichting voor huispersoneel of dienstboden die een kamer ter beschikking hebben;
 • het gratis gebruik van goederen en materiaal van de werkgever voor privé-doeleinden;
 • het gratis of beneden de kostprijs verkrijgen van goederen die de werkgever produceert of verkoopt;
 • het verkrijgen van consumptiegoederen;
 • het geheel of gedeeltelijk gratis ter beschikking stellen van bebouwde of onbebouwde onroerende goederen;
 • het inrichten van een woning;
 • het gratis ter beschikking stellen van dienstboden, huispersoneel, chauffeurs, hoveniers, ...;
 • kinderopvangmogelijkheden;
 • vakantiereizen;
 • het verhuizen van de inboedel;
 • het verlenen van aanmoedigingsgeschenken aan vertegenwoordigers die een bepaalde omzet halen;
 • renteloze leningen;
 • bepaalde soorten maaltijdcheques;
 • het privégebruik van een firmawagen: hier moet een opsplitsing worden gemaakt tussen het gedeelte voor zuiver privégebruik en het gedeelte voor de verplaatsing tussen woonplaats en werk.