Wat is het minimumloon in België?

In 1975 bepaalde de nationale arbeidsraad (nar) voor het eerst een nationaal gemiddeld minimum maandinkomen (GMMI). In 1988 werd dit akkoord verder bestendigd in cao nr. 43.3 minimumlonen.

Vandaag zijn er 3 minimumlonen bepaald. Een werkgever mag dus volgens de wet niet onder dit GMMI verlonen (bedragen geldig vanaf 1 mei 2011, inclusief de door de sociale partners in het ipa afgesproken verhoging van 25 euro en geformaliseerd door de nar in cao nr. 43 nonies):

  • vanaf 21 jaar: 1.443,54 euro euro bruto
  • vanaf 21,5 jaar (minimum 6 maanden anciënniteit): 1.481,86 bruto
  • vanaf 22 jaar (minimum 12 maanden anciënniteit): 1.498,87 euro bruto

Cao nr. 43 is niet van toepassing op

  • verwanten die in een familie-onderneming werken
  • werknemers die gewoonlijk tewerkgesteld zijn gedurende een periode die minder dan 1 kalendermaand bedraagt.

Let wel!

Deeltijdse werknemers hebben recht op een minimumloon dat in verhouding staat tot hun deeltijdse prestaties (% van een voltijdse job).

Jongeren onder 21 jaar vallen ook onder de nationale cao nr. 50, een cao die de sectorale cao's zonder minimumloon voor jongeren verder aanvult.

Jongeren onder 21 moeten volgens leeftijd een percentage ontvangen van het GMMI van een 21-jarige:

  • 20-jarige: 94% van het GMMI (1.356,93 euro bruto/maand)
  • 19-jarige: 88% van het GMMI (1.270,32 euro bruto/maand)
  • 18-jarige: 82% van het GMMI (1.183,70 euro bruto/maand)
  • 17-jarige: 76% van het GMMI (1.097,09 euro bruto/maand)
  • 16-jarige en jonger: 70% van het GMMI (1.010,48 euro bruto/maand)

Opmerkingen

Het GMMI wordt net zoals de overheidslonen en de sociale uitkeringen aangepast aan de index (bedragen vanaf 1 mei 2011).

Verwar het GMMI niet met het leefloon. Dat laatste is geen loon maar een uitkering van het ocmw voor mensen die over weinig of geen bestaansmiddelen beschikken.

 

I.s.m. SD Worx