Wat is een sociaal abonnement?

"Ik ben pas begonnen in mijn nieuwe job en nu blijkt dat ik geen recht meer heb op sociaal abonnement. Kan dit?"
 

 

Misschien eerst nog even uitleggen wat precies wordt bedoeld met sociaal abonnement (d.i. in feite een term die niet meer bestaat en vervangen werd door de huidige treinkaart):

Wanneer een werknemer met de trein en/of ander openbaar vervoer naar het werk komt, is de werkgever verplicht gedeeltelijk tussen te komen in de prijs van het vervoer.

Deze gedeeltelijke tussenkomst in de prijs van het vervoer noemt men 'sociaal abonnement'. In sommige sectoren kan eveneens een tussenkomst voorzien zijn vanwege de werkgever ingeval de werknemer zich met zijn eigen vervoermiddel naar het werk verplaatst.

'Sociaal abonnement' voor iedereen?

We kunnen verschillende groepen onderscheiden (gecombineerd vervoer buiten beschouwing gelaten):

  1. werknemers die zich per trein verplaatsen
  2. werknemers die zich met ander openbaar vervoer verplaatsen
  3. werknemers die zich met een eigen vervoermiddel verplaatsen
  4.  

1. Werknemers die zich per trein verplaatsen:

  • - de werknemer moet een treinkaart kunnen voorleggen
  • - er is geen minimumafstand vereist

let wel: sectorale regelingen kunnen de tussenkomst uitbreiden.

2. Werknemers die zich met ander openbaar vervoer verplaatsen:

  • - de werknemer gebruikt het openbaar vervoer (met uitzondering van de trein)
  • - hier is een minimumafstand van 5 kilometer (enkel) vereist

let wel: sectorale regelingen kunnen de tussenkomst uitbreiden.

3. Werknemers die zich met een eigen vervoermiddel verplaatsen:

Deze tussenkomst is vaak op sectoraal niveau geregeld. het is best mogelijk dat er helemaal niks voorzien is met als gevolg dat er in principe geen recht op de werkgeverstussenkomst in de vervoerskosten bestaat.

Afhankelijk van het vervoermiddel dat je gebruikt, kunnen er dus andere voorwaarden gelden. Het kan dus best zijn dat je in het kader van je nieuwe functie aan één van de voorwaarden niet meer voldoet.

i.s.m. SD WORX