Wat is een haard- of standplaatstoelage?

"Ik heb gehoord dat ik een extra premie kan krijgen onder de vorm van een haard- of standplaatstoelage. Wat is dit?"
Het antwoord van Ellen Froeyman, SD Worx

Een haard- of standplaatsvergoeding moet gezien worden als een looncomplement dat aan een aantal werknemers wordt toegekend op basis van bepaalde criteria.

De eigenlijke reden van toekenning is wat verdwenen. Oorspronkelijk was het de bedoeling een looncomplement toe te kennen aan de ambtenaren die bereid waren dichter bij hun werk (lees: in de stad) te komen wonen. De haard- of standplaatstoelage werd hen toegekend ter compensatie van hogere (stads)huurkosten. De oorspronkelijke reden is verdwenen, de toelage is gebleven.

De standplaatstoelage bedraagt 50 procent van de haardtoelage (48,24 euro / 96,49 euro). De toekenning van deze toelages is afhankelijk van bepaalde loonplafonds die bij wet zijn bepaald.

Welke werknemer heeft op wat recht?

De haardtoelage wordt toegekend aan:

  • de gehuwde, of het personeelslid dat wettelijk samenwoont, behalve wanneer de haardtoelage aan hun echtgenoot of echtgenote of partner wordt toegekend.
  • Aan de andere werknemers die één of meer kinderen ten laste hebben voor wie hun kinderbijslag wordt toegekend en uitbetaald, behalve als zij samenwonen met een werknemer/werkneemster die reeds van een haardtoelage geniet.

De standplaatstoelage wordt toegekend aan de werknemer die geen haardtoelage krijgt.