Wat is een groepsverzekering?

"Ik ben onlangs van werk veranderd en één van de voordelen die ik bij mijn nieuwe job krijg is een groepsverzekering. Kan u mij eens uitleggen wat dit precies inhoudt?"
Het antwoord van Kathy Dillies, SD Worx

De groepsverzekering is een verzekering die op initiatief van de werkgever wordt afgesloten. Via premiebetaling wordt een kapitaal opgebouwd dat bij het einde van de loopbaan, naar aanleiding van het pensioen aan de werknemer of bij het overlijden van de werknemer aan de werknemer of aan zijn erfgenamen wordt uitgekeerd.

Loonberekening

Er zijn twee mogelijkheden: of de werkgever betaalt de volledige verzekeringspremie, dan blijft de groepsverzekering buiten de loonlijn, of de werkgever en werknemer betalen elk een deel van de premie, dan geeft het gedeelte ten laste van de werknemer aanleiding tot belastingvermindering.

Bijzondere bijdrage

Per kwartaal waarin de werkgever een storting verricht aan de verzekeringsmaatschappij, moet hij een bijzondere bijdrage betalen van 8,86 %. Deze wordt geïnd door de rijksdienst voor sociale zekerheid.

Verworven voordeel

De bijdragen die de werkgever draagt, zijn voor de werknemer een voordeel, verworven krachtens de overeenkomst. Zo zullen ze bijvoorbeeld mee in aanmerking moeten worden genomen bij de berekening van een verbrekingsvergoeding.

in samenwerking met SD Worx