Wat is de loonhandicap eigenlijk?

De regering wil dat de loonkosthandicap met onze buurlanden met 0,9% doen dalen tegen 2014. Daarna zal de regering een nieuwe afspraken maken met de sociale partners om de kloof in 2018 volledig te dichten.

Maar wat is die loonhandicap eigenlijk? In principe komt het hierop neer: de lonen in België liggen hoger dan die in onze buurlanden. Daarom hebben Belgische bedrijven een concurrentieel nadeel ten opzichte van bedrijven in onze buurlanden. Ze moeten immers zwaardere personeelskosten dragen.

Afdwingbaarheid

Om die kloof te dichten wil de regering wettelijk opleggen dat de lonen gedurende twee jaar, tot 2014, worden bevroren. Niemand krijgt dus nog opslag bovenop de index. De vraag is of deze eis hard gemaakt kan worden.

Professor Luc Sels van de KU Leuven verwoordde het gisteren zo tijdens het Grote Loondebat van Vacature: "Ongeveer 25 procent van de werkgevers hield zich de voorbije jaren niet aan de opgelegde loonnorm, of maximale loonsstijging bovenop de index, vastgelegd in de interprofessionele akkoorden. Er zijn steeds manieren om er 'creatief' mee om te springen."

Reacties

Volgens de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven bedraagt de loonkloof op dit moment 5,2%. Vooral de lage lonen in Duitsland staan in schril contrast met de (hoge) Belgische salarissen. Voor de werkgevers kan de kloof niet snel genoeg gedicht worden. Pieter Timmermans (VBO): "De vraag die leeft in het bedrijfsleven op dit moment is of de doelstelling om de handicap pas weg te werken tegen 2018 niet te laat is. Kan dat niet wat vroeger?"

Vakbonden van hun kant vinden dat het sociaal overleg uitgehold wordt. Bij de liberale vakbond ACLVB klinkt het dat "werknemers en sociaal verzekerden het al gewoon waren om gepluimd te worden, maar nu worden we met z’n allen ook nog eens gekortwiekt."

Het ACV van hun kant stelt vast dat "de inspanningen voor de relance, de werkgelegenheid en het herstel van de competitiviteit moeten vooral van de werknemers komen", onder andere door de lonen te bevriezen.