Wat is aanvullend pensioen?

Een aanvullend pensioen is een aanvulling bovenop het wettelijk pensioen, d.i. bovenop het wettelijke rust- en/of overlevingspensioen. Deze aanvulling kan eenmalig onder de vorm van een kapitaal of periodiek onder de vorm van een rente worden uitgekeerd.

3-pijlerstelsel

Vaak spreekt men in de context van aanvullende pensioenen over het zgn. 3-pijlerstelsel. Hierbij worden de verschillende soorten pensioenen, wettelijke en aanvullende pensioenen, ingedeeld in functie van de initiatiefnemer:

 1. de eerste pijler: de wettelijke rust- en overlevingspensioenen. De overheid organiseert dit.
 2. de tweede pijler: de aanvullende pensioenen op sectoraal en ondernemingsvlak. Hier zijn er dus twee soorten van
  a/ De pensioenen die in het bedrijf zelf worden georganiseerd. Dat zijn de klassieke groepsverzekeringen of de bedrijfspensioenfondsen.
  b/ De pensioenen die op sectoraal vlak worden georganiseerd, door een cao van het paritair comité. Dit laatste is helemaal nieuw sinds de wet aanvullende pensioenen van 28 april 2003: men kort die wet af als W.AP.
 3. de derde pijler: de individuele aanvullende pensioenen. Hier neemt de werknemer zelf het initiatief. Hiertoe behoort o.a. het gekende individueel pensioensparen dat onder fiscaal gunstige voorwaarden kan afgesloten worden.

Opbouwen van pensioen

Om een aanvullend pensioen op te bouwen, bestaan er dus verschillende mogelijkheden :

1. Via de bedrijfstak: het sectoraal pensioen (2de pijler)

De werknemer werkt in een sector waar op het niveau van de bedrijfstak (het paritair comité of subcomité) een aanvullend pensioen wordt georganiseerd en opgebouwd.

Heel wat sectoren hebben reeds, in navolging van de nieuwe wet aanvullende pensioenen (W.A.P.) zo’n aanvullend pensioen op bedrijfstakniveau ingericht. Het gaat onder andere om

 • de cementagglomeraten (PC 106.02)
 • het vezelcement (PC 106.03)
 • het garagebedrijf (PC 112.00),
 • de scheikundige nijverheid (PC 116)
 • de voedingsnijverheid (PC 118.00 en subcomités),
 • de vlasbereiding (PC 120.02),
 • de schoonmaak (PC 121.00)
 • het bouwbedrijf (PC 124.00)
 • de handel in brandstoffen (PC 127.00 en 127.02),
 • de terugwinning van metalen (PC 142.01),
 • de zeevisserij (PC 143.00),
 • de elektriciens (PC 149.01),
 • het koetswerk (PC 149.02),
 • de metaalhandel (PC 149.04),
 • de bedienden metaalfabrikatennijverheid (PC 209.00).
 • internationale handel, het vervoer en de aanverwante bedrijfstakken (PC 226.00)
 • het vermakelijkheidsbedrijf (PC 304.00),
 • het gas- en elektriciteitsbedrijf (PC 326.00).

Veel sectoren onderzoeken momenteel nog hoe ze voor hun bedrijfstak een aanvullend sectorpensioen kunnen invoeren.

2. Via de werkgever: het ondernemingspensioen (2de pijler)

Het aanvullend pensioen kan ook via de werkgever opgebouwd worden. Dit aanvullend pensioen kan zowel aan alle werknemers of slechts een deel hiervan (bv. enkel de bedienden) worden aangeboden.

3. Op eigen initiatief: het individuele pensioensparen (3de pijler)

Kan je als werknemer niet genieten van een aanvullend pensioen via de bedrijfstak of via je werkgever en wens je toch een extra appeltje voor de dorst, dan kan je steeds zelf voor een aanvullend pensioen sparen.

Hiervoor kan je terecht bij een bank of een verzekeringsmaatschappij. Als de gestorte premies een bepaald bedrag niet overschrijden (maximum 870 euro voor inkomstenjaar 2009), geniet de werknemer bovendien nog een belastingvermindering.

Terug naar het dossier over aanvullend pensioen.

I.s.m. SD Worx