Wat als ik dronken een ongeval veroorzaak met mijn bedrijfswagen?

Wat gebeurt er als ik door dronkenschap een ongeval veroorzaak met mijn bedrijfswagen? Draai ik op voor de vergoeding van de schade of is mijn werkgever ook aansprakelijk?
Het antwoord van Kathy Diellis, SD Worx

Lees je carpolicy

Om die vraag te beantwoorden, moet je eerst het verzekeringscontract van de bedrijfswagen en de carpolicy bekijken.

Voor elke wagen moet er minstens een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering onderschreven worden. Deze verzekering dekt de schade veroorzaakt aan derden. Schade aan het voertuig zelf wordt hierdoor niet gedekt.
Het verzekeringscontract kan voorzien dat in geval van een ongeval veroorzaakt door dronkenschap, de schadevergoeding die de verzekeraar betaalt aan derden, gerecupereerd wordt.     

De wagen kan ook omnium verzekerd zijn. In dit geval is de schade veroorzaakt aan het voertuig zelf ook gedekt. Dergelijk verzekeringscontract kan schade veroorzaakt door dronkenschap uitsluiten van de dekking.

Lees alvast goed de carpolicy. Die zal meestal één en ander hieromtrent bevatten en verduidelijken.

Tijdens de werkuren of niet?

Hierboven is duidelijk gebleken dat verzekeringscontracten schade veroorzaakt door dronkenschap vaak niet dekken. De vraag is dan natuurlijk wie draait hier voor op: de werknemer of de werkgever?

Om die vraag te beantwoorden moeten we nagaan wanneer het ongeval plaatsvond, tijdens de werkuren of niet?
De vraag is van belang omdat tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst de werknemer slechts beperkt aansprakelijk is. Hij is enkel aansprakelijk voor schade aan derden en aan de wagen voor zover hij bedrog pleegt of een zware fout heeft begaan (art.18 Wet 3 juli 1978). Is dit niet het geval dan is de werkgever aansprakelijk.
Of dronkenschap een zware fout uitmaakt in die zin van voornoemd art.18, is een feitenkwestie, wanneer werkgever en werknemer het hier niet eens over zijn, zal de rechter dit moeten beslissen.

Vindt het ongeval plaats buiten de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, dan is de werknemer in principe aansprakelijk voor de schade die hij in dronken toestand veroorzaakte.

Opnieuw is het aangewezen om de eventuele spelregels in de carpolicy erop na te lezen.