Wat als een familielid overlijdt op weg naar het werk?

“Bij het overlijden van een werknemer wordt het arbeidscontract onmiddellijk verbroken zonder verplichting voor de werkgever”, zegt Lieve Van Robbroeck, senior juridisch consultant bij het juridische kenniscentrum van SD Worx. “Er is geen verbrekingsvergoeding, maar de werkgever moet wel nog het vakantiegeld, het resterende maandloon en de eindejaarspremie, afhankelijk van hoe de sector dat voorschrijft, betalen”, Dat zijn enige elementen die de werkgever verschuldigd is aan de werknemer.”

Maximum 36.809 euro voor nabestaanden

Een overlijden op weg naar het werk is een arbeidsongeval en dus komt de verzekeraar van arbeidsongevallen tussenbeide. Concreet krijgen kinderen, echtgenoot en/of ouders van de overleden werknemer een lijfrente die schommelt naargelang de omstandigheden. “De nabestaanden krijgen een bepaalde percentage van het jaarloon voor het jaar voorafgaand aan het ongeval, in de functie die ze toen hadden. Dat jaarloon bevat het gewone loon, het vakantiegeld, overuren, maar niet de onkostenvergoeding. Er is wel een wettelijk maximum, dat in 2009 36.809 euro bedroeg. Kinderen die hun vader of moeder verliezen bij een ongeval op weg naar het werk krijgen 15% lijfrente op dat basisloon, zolang ze kinderbijslaggerechtigd zijn. Minstens tot 18 jaar dus, maar meestal wat langer. Als er meerdere kinderen zijn, kunnen die in totaal maar aanspraak maken op een maximum van 45% van het basisjaarloon.”

Echtgenoot krijgt levenslang 30% van basisloon

“De echtgenoot ontvangt levenslang 30% van het basisloon, op voorwaarde dat die getrouwd is of wettelijk samenwoont. Wanneer er ouders zijn, krijgen die onder zeer specifieke voorwaarden ook een vergoeding: wanneer er geen kinderen zijn of wanneer er alleen maar een echtgenoot is. En ze hebben maar recht op een vergoeding tot het slachtoffer 25 jaar was of zou zijn en hij of zij de belangrijkste kostwinner was. De ouders krijgen 20% als er geen echtgenoot of kinderen achterblijven, 15% wanneer er enkel een echtgenoot achterblijft zonder kinderen. Dat zijn de wettelijke bepalingen, maar soms levert een werkgever een extra bijdrage aan het fonds voor arbeidsongevallen, zodat er een hoger maximum bedrag is waarop de lijfrente berekend wordt. Dat is niet bij de meerderheid van de werknemers zo, maar het gebeurt. Dat is voer voor de individuele verzekering, maar daarnaast moet je ook kijken naar de groepsverzekering. Als daar een dekking voor overlijden bij is, zal er ook daar een bedrag uitgekeerd worden.”

Tekst: Dominique Soenens