Wanneer is er sprake van loondiscriminatie?

"Ik ben een vrouw en mijn mannelijke collega, met dezelfde functie, verdient meer dan ikzelf. Volgens mij is dat discriminatie. Wat kan ik daar aan doen?"
Het antwoord van Karin Buelens, SD Worx

Wat is discriminatie?

Een ongelijke behandeling van personen op basis van (bij voorbeeld) geslacht in een vergelijkbare situatie, die niet gerechtvaardigd kan worden, is discriminatie. Direct onderscheid op grond van geslacht kan enkel gerechtvaardigd worden op grond van een wezenlijke en bepalende beroepsvereiste. Dat wil zeggen dat het onderscheid noodzakelijk moet zijn voor de arbeidsbetrekkingen. Een onderscheid louter op basis van het geslacht kan in deze context wellicht op die manier niet gerechtvaardigd worden.

Vergelijkbare situatie?

Wanneer de ene collega meer betaald wordt dan de andere, is er sprake van een ongelijke behandeling. Maar is de situatie volledig vergelijkbaar? Is het enige onderscheid het geslacht of zijn er nog andere verschilpunten?

Hebben beide collega’s hetzelfde profiel, hetzelfde diploma, dezelfde competenties, dezelfde ervaring, dezelfde output enz … ? Wellicht zijn er ook nog andere verschillen dan enkel het geslacht, die het andere loon kunnen verklaren.

Klacht

Als er toch effectief sprake is van discriminatie, dan kan de werknemer dit best in eerste instantie aankaarten bij zijn/haar rechtstreekse leidinggevende. Als dit gesprek niets oplevert, kan de werknemer een aangetekend schrijven richten tot de werkgever met zijn/haar klacht.

Als dat evenmin tot het gewenste resultaat leidt, kan de werknemer zich in laatste instantie tot de arbeidsrechtbank richten die dan de klacht en alle omstandigheden zal beoordelen.

Conclusie

Niet elke verschillende behandeling is onmiddellijk discriminatie. Er is pas sprake van discriminatie wanneer de ongelijke behandeling gebeurt in exact vergelijkbare omstandigheden en deze ongelijke behandeling bovendien niet kan gerechtvaardigd worden.

In de huidige vraag zou het lagere loon discriminatie kunnen zijn als het enkel gebaseerd is op het geslacht en er voor het overige geen enkel verschil is tussen de twee werknemers.