Waaruit bestaat je brutoloon?

De loonberekening vertrekt vanuit het brutoloon van de werknemer, het basisloon vóór elke inhouding van fiscale of sociale aard.

Dat bedrag behelst niet enkel de gepresteerde uren arbeid maar tevens de uren afwezigheid wegens ziekte of vakantie, waarvoor de werknemer het recht op een normaal loon behoudt.

Het brutoloon omvat:

  1. loon voor normale prestaties of het loon voor het aantal gewerkte dagen.
  2. loon voor overuren
  3. voordelen van alle aard (schatting in geldwaarde)
  4. premie, incentive of bonus
  5. commissieloon (per betaalperiode, per kwartaal of per jaar)
  6. loon voor feestdagen, klein verlet, vakantiedagen, educatief verlof, enz.

Komt er eventueel bij:

  1. bij ziekte: loon voor ziekte eerste maand (bediende) en loon voor ziekte eerste week (arbeider)
  2. bij arbeidsongeval: loon voor arbeidsongeval eerste maand (bediende) en loon voor arbeidsongeval eerste week (arbeider)
  3. bij eindejaar: eindejaarspremie
  4. bij ontslag: verbrekingsvergoeding