Waaruit bestaat het loon van een kloosterzuster?

Kloosterzusters werken hun hele leven voor de kloosterorde waarin ze leven. Krijgen zij een loon? Hoe wordt hun pensioen geregeld en hebben ze persoonlijke bezittingen?

Hebben kloosterzusters een inkomen?

"Het klooster is een zelfstandige gemeenschap waar kloosterzusters zelf voor hun inkomsten moeten zorgen", legt Geert Lesange van de persdienst van de Bisschoppenconferentie uit. "Van het bisdom of de overheid ontvangen zij geen loon. Daarom stonden vooral vroeger veel zusters in het onderwijs, werkten ze in een rusthuis of als verpleegster."

"Door de vergrijzing is het aantal kloosterzusters dat nog een beroep uitoefent buiten het klooster echter sterk afgenomen. Toch zijn de meeste zusters nog actief. Zo heeft bijna elk klooster een eigen winkel waar kaas of andere producten worden verkocht. Ook door het maken van hosties geraken zij aan inkomsten. Natuurlijk wordt een deel van hun inkomsten ook gehaald uit giften. De zusters die nog actief zijn in het onderwijs of als verpleegster, stoppen hun inkomsten in 'de gemeenschappelijke pot'."

Hebben ze recht op pensioen?

"De kloosterzusters die vroeger les hebben gegeven en waarvan dit ook werd aangegeven bij het Ministerie van Onderwijs, hebben recht op een pensioen. Vroeger waren er echter zusters die gratis werkten. De uren die zij les gaven werden niet uitbetaald maar kwamen in de pot van de school terecht en werden soms gebruikt om iemand anders mee te betalen", weet Lesange.

Hoe betalen ze een dokter?

Wat als een zuster ziek wordt? Ook dan blijft het basisprincipe gelden. Moet de dokter komen of moet er medicatie gekocht worden, dan wordt dit met het gemeenschappelijk geld betaald. Aangezien kloosterzusters in een gemeenschap leven, worden alle materiële en financiële inkomsten in het klooster gedeeld.

Hebben ze recht op persoonlijke bezittingen?

"Vroeger moesten vrouwen bij hun intrede in het klooster hun persoonlijke eigendommen afstaan. Vaak moest er bij het toetreden tot bepaalde kloosters een bruidsschat betaald worden. De ouders betaalden dan aan het kloosters wat ze min of meer zouden betalen als het meisje zou trouwen. Dit geld kwam in de gemeenschappelijke pot van het klooster terecht."

"Als zusters toetreden tot het klooster, leggen ze geloften af. Een hiervan is de armoedegelofte. Dit wil zeggen dat ze alle inkomsten zullen afstaan en niet in weelde zullen leven. Het is dus niet verwonderlijk dat ze bijna geen persoonlijke bezittingen hebben. Een toiletzak met daarin een eigen tandenborstel krijgen ze natuurlijk wel. Bovendien hebben sommige zusters ook een eigen televisietoestel of boeken op hun kamer staan", legt Koen Jacobs van de personeelszaken van het aartsbisdom Mechelen - Brussel uit.

"Eigenlijk hangen hun persoonlijke bezittingen af van het statuut van de zusters. De regel tot persoonlijke bezittingen hangt natuurlijk erg af van klooster tot klooster en van de orde- en leefregel waar het klooster onder valt. Sommige congregaties zijn streng op dat vlak en staan geen enkel persoonlijk bezit toe. In een ander klooster kan het zijn dat, afhankelijk van het statuut van de zuster, ze bijvoorbeeld een eigen auto heeft. Dit zal dan eerder het geval zijn bij iemand die het beroep van arts of verpleegster uitoefent", aldus Lesange.

Aangezien ook kloosterzusters rekeningen moeten betalen is er een gemeenschappelijke rekening van het klooster. Een persoonlijke bankrekening hebben ze veelal niet.

Foto: JDB via ImageDesk