Waaruit bestaat het belastbaar loon?

Het belastbaar loon omvat alle belastbare loonelementen verminderd met de berekende rsz-inhouding.

Wat komt er nog bij dit bedrag?

  • bij ziekte: loon voor ziekte vanaf tweede week (arbeider)
  • bij arbeidsongeval: loon voor arbeidsongeval vanaf tweede week (arbeider)
  • bij ziekte, arbeidsongeval, werkloosheid: aanvullende vergoeding bovenop uitkering wegens ziekte, arbeidsongeval, werkloosheid
  • voordeel firmawagen: de werknemer maakt gebruik van een bedrijfswagen, tevens voor privé-doeleinden. dit is een zogenaamd 'voordeel van alle aard', waarop bedrijfsvoorheffing moet worden berekend (de werkgever betaalt een co 2 solidariteitsbijdrage)
  • sociaal abonnement: dat gedeelte op jaarbasis dat meer is dan 350 euro ((extra-)wettelijke vergoeding voor woon-werkverkeer)
  • dubbel vakantiegeld: dit bedraagt 92% van het brutoloon; 85% van het dubbele vakantiegeld is wel nog onderworpen aan een bijzondere rsz-inhouding van 13,07%
  • aanvullend vakantiegeld
  • vakantiegeld bij uitdiensttreding
  • uitzonderlijke premies of giften naar aanleiding van een speciale gebeurtenis zoals geboorte, huwelijk, jubileum, bedrijfsjubileum, enz.
  • uitwinningsvergoeding