Waarom ontvangt Ronald Janssen nog steeds zijn loon?

Speurder Noël Libaers kwam op het proces Ronald Janssen vertellen dat de ex-leraar technisch tekenen nog altijd elke maand zijn loon van 1.650 euro gestort krijgt. Wat gebeurt er eigenlijk met het salaris van personen in hechtenis?

Geen prestaties, geen loon

Wanneer een werknemer in voorlopige voorhechtenis zit, wordt de arbeidsovereenkomst automatisch geschorst. De werkgever moet tijdens de schorsing geen loon uitbetalen omdat er geen prestaties zijn.

Dirk Derwael, juridisch adviseur bij SD Worx: “Dat is de regel. Maar wanneer een betrokkene bekend heeft, kunnen de feiten ook zo zwaar zijn dat alle vertrouwen geschonden is, zodat een ontslag om dringende reden gewettigd is. Een werkgever kan daarnaast argumenteren dat de negatieve publiciteit in de pers reden genoeg is om te ontslaan. Anderzijds kan de werknemer daar tegenin brengen dat hij niet zelf verantwoordelijk is voor die negatieve publiciteit. In dat geval moet een rechtbank die twee standpunten tegen elkaar afwegen. Het is sowieso uitkijken voor een werkgever wanneer hij ontslaat om dringende reden in zo’n geval. Wanneer iemand voor langere tijd in voorhechtenis gehouden wordt en hij blijkt uiteindelijk onschuldig te zijn, dan moet de werkgever hem gewoon terug aan het werk laten. Wanneer hij toch ontslagen werd, dan is de kans groot dat de werkgever een verbrekingsvergoeding moet betalen. Het is een zeer moeilijke situatie: hoe lang moet je wachten vooraleer je iemand kan ontslaan? Als je twijfelt als werkgever, is het beter te wachten.”

Het geval Janssen

Het kabinet van de Vlaamse minister van Onderwijs, Pascal Smet (sp.a) verklaarde eerder dat hem ontslaan voorlopig onmogelijk is. "Er bestaat geen enkele rechtsgrond die het ontslag van Ronald Janssen mogelijk maakt voor er een gerechtelijke uitspraak is die hem schuldig verklaart", klonk het.

De scholengroep waar Janssen lesgaf, Sint-Martinus in Herk-De-Stad had hem na zijn arrestatie ontslagen, maar hij ging in beroep waardoor hij nog maandelijks zijn salaris binnenrijft.

Tekst Dominique Soenens/Hermien Vanoost