Waarom is een aanvullend pensioen aantrekkelijk?

Een aanvullend pensioen is een van de technieken om werknemers extralegaal te belonen en de binding met de werkgever te verstevigen.

Voordelen

Voor de werkgever biedt aanvullende pensioenopbouw enkele (para-)fiscale voordelen. Ook voor de werknemer geven de premies die hij zelf stort aanleiding tot belastingvermindering.

Nadelen

Nadeel van aanvullende pensioenopbouw is wel dat het om uitgesteld loon gaat. Het verworven kapitaal wordt slechts uitbetaald als de werknemer op pensioen gaat. Sedert de W.A.P. mag dit aanvullend pensioen niet meer uitbetaald worden bij brugpensionering.

Naar het dossier 'aanvullend pensioen'.

I.s.m. SD Worx